Elementair Belastingrecht (recidivisten)

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGPFI00104
Vaknaam Elementair Belastingrecht (recidivisten)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(blok 4 (Dit literatuurvak is ook af te leggen in blok 1, blok 2 en blok 3.))
ECTS 4
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Elementair Belastingrecht (recidivisten)
Leerdoelen Belastingen vormen een onderdeel van de samenleving en zijn dan ook net zo kleurrijk als de maatschappij. Het vak Elementair Belastingrecht heeft tot doel u met een aantal facetten daarvan kennis te laten maken. Daarnaast biedt het vak inzicht in het beroepsperspectief van de fiscalist en levert het een bijdrage aan het maken van een keuze voor een vervolgstudie op het gebied van het belastingrecht.
Omschrijving Het onderwijs wordt verzorgd in de vorm van hoorcolleges. Daarin wordt aandacht besteed aan het begrip "belasting", de doelstellingen en gevolgen van belastingheffing, alsmede de verschillende vormen waarin belastingheffing kan plaatsvinden. Vervolgens komen enkele specifieke belastingen aan de orde zoals die momenteel in Nederland worden geheven, te weten de inkomsten-, vennootschap- en omzetbelasting. Verder wordt ook aandacht besteed aan de schenk- en erfbelasting alsmede de loon- en overdrachtsbelasting. Ook de formele aspecten rond belastingheffing, waaronder het doen van aangifte en de rechtsbescherming komen aan bod. Als sluitstuk zal de invordering van belasting aan de orde komen.
Uren per week 2
Onderwijsvorm zie opmerkingen
(Literatuurvak)
Toetsvorm mondeling
(Tentamendata)
Vaksoort B of M4-niveau / juridisch of niet-juridisch
Coördinator prof. dr. J.N. Bouwman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Belastingwetboek bij voorkeur 2013, anders 2012
Studenteneditie Belastingrecht in Hoofdlijnen, recentste druk.
De Kam, Van Schie, Burgers, Haas, Lamens, Van Amsterdam, Ettema en Koelewijn.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten (recidivisten) die staan ingeschreven voor één van de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid (oude stijl) Colloquium Doctum studenten of pre-master studenten op voorwaarde dat het vak onderdeel uitmaakt van het pre-master programma.
Opmerkingen Dit is een literatuurvak, de student kan het vak volgen via online colleges. Neem voor aanvang van de colleges contact op met de docent/coördinator en meld je in progress.www aan voor het vak. In het studiejaar 2017-2017 wordt dit vak voor het laatst aangeboden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type