Bezoekgroep p.i. Leeuwarden

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGMSR40303
Vaknaam Bezoekgroep p.i. Leeuwarden
Niveau(s) bachelor, master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 3
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Bezoekgroep p.i. Leeuwarden
Leerdoelen Door deelname aan de Bezoekgroep leert u een gevangenis van binnen kennen, verkrijgt u inzicht in het gevangenissysteem en in de effecten van gevangenisstraf, krijgt u meer inzicht in uw eigen ambities met de rechtenstudie, leert u de kunst van gesprekvoering in de praktijk te brengen en leert u grenzen te stellen. Na afronding van dit vak kunt u een evenwichtiger oordeel geven over 'gedetineerden' en de gevangenisstraf als vrijheidsbenemende sanctie binnen het Nederlandse sanctiestelsel en hebt u duidelijker voor ogen welk (toga-) beroep bij u past.
Omschrijving De Bezoekgroep bestaat uit een groep van 15 tot 20 rechtenstudenten. Deze gaat maandelijks gedurende het gehele studiejaar, naar de p.i. Leeuwarden. Het vak begint in september en loopt door tot en met juni. Uitgebreidere informatie is te vinden op de website van de RUG bij de Vakgroep Strafrecht & Criminologie.
Uren per week
Onderwijsvorm
(Het vak bestaat uit tien bezoeken en een rondleiding in de PI (alles op de vrijdagmiddag) en twee colleges (in Groningen). Deelname aan alle onderdelen is verplicht. Zie voor nadere gegevens StudentPortal (Nestor) of de website van de Vakgroep strafrecht en criminologie.)
Vaksoort m4-niveau, juridisch
Coördinator dr. mr. M.J.F. van der Wolf
Docent(en) prof. dr. J.W. Hummelen ,dr. mr. M.J.F. van der Wolf
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De verplichte literatuur staat op Studentportal (Nestor) / The compulsory literature is published on Studentportal (Nestor)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
Opmerkingen Na intekening voor dit vak in Progress zal er eerst een motivatiebrief geschreven moeten worden. Op basis daarvan zal een selectie worden gemaakt. Zie voor meer informatie Studentportal (Nestor) bij dit vak.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 3 hele jaar keuze
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 hele jaar keuze