Strafrecht en IT

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGMSR02306
Vaknaam Strafrecht en IT
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (blok 3)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Strafrecht en IT
Leerdoelen Het vak Strafrecht en IT heeft als doel: het verwerven van kennis van en grondig inzicht in het materiële en formele strafrecht waarbij ICT een rol speelt, met inbegrip van de invloed van relevant internationaal en Europees recht; verwerven van kennis van technologische ontwikkelingen op dit gebied; het verwerven van basiskennis van criminologische aspecten van dit gebied; verwerven van een beeld van de praktijk van opsporing en vervolging; het kunnen beoordelen en toepassen van regelgeving, jurisprudentie en literatuur voor de oplossing van vraagstukken op dit gebied.
Omschrijving Centraal staat de bestudering van de volgende onderwerpen:
- technische ontwikkelingen op het terrein van computercriminaliteit
- toepasselijkheid van klassieke strafbepalingen op computercriminaliteit (o.a. diefstal van computergegevens,vervalsen van gegevens)
- computerdelicten in enge zin (o.a. computervredebreuk, aftappen van gegevens, belemmering van toegang tot gegevens)
- diverse andere delicten waarbij ICT een rol speelt, in het bijzonder zedendelicten
- digitalisering van het strafproces
- rol van ICT bij de opsporing (o.a. vorderen van gegevens, decryptiebevel)
- invloed van internationaal en Europees recht
- criminologische aspecten van computercriminaliteit
- de praktijk van opsporing en vervolging van computercriminaliteit
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. H.D. Wolswijk
Docent(en) mr. E. Gritter ,prof. mr. dr. K.K. Lindenberg ,dr. R.J. van der Staaij ,prof. mr. dr. H.D. Wolswijk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klapper Computercriminaliteit (en materiaal op nestor) ca. €  40,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2019 het vak Computercriminaliteit met vakcode RGMSR02206 hebben behaald.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma IT-Recht 4 semester II a verplicht
Open Colleges 1 semester II a keuze