Seminaar Byzantijns Recht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMRG50406
Vaknaam Seminaar Byzantijns Recht
Niveau(s) master, uitwisseling
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Byzantijns Recht
Leerdoelen Dit seminaar is gericht op het verwerven van kennis van en inzicht in het Byzantijnse of Graeco-Romeinse recht. Dit vak introduceert de rechtsbronnen in het Oost-Romeinse of Byzantijnse rijk, die stammen uit de periode van de stichting van Constantinopel in 330 tot de val van het rijk in 1453. Aandacht krijgt ook het Byzantijnse canonieke recht. Aan het einde van de cursus moet de student in staat zijn om de aard en ontwikkeling van het Byzantijnse recht uit te leggen en een deel van deze kennis toe te passen in een individuele opdracht.
Omschrijving In aansluiting bij de lange traditie van studies en onderzoek in Byzantijns recht, biedt de Rijksuniversiteit Groningen de cursus Byzantijns recht aan. De nadruk ligt op de ontwikkeling en het karakter van de Griekse toepassingen van de wetgeving van Justinianus, waarvan het merendeel oorspronkelijk in het Latijn was uitgegeven. De aard van de belangrijkste bronnen en hun onderlinge relaties worden geïllustreerd met voorbeelden. Fragmenten van werken van verschillende hoogleraren uit de tijd van Justinianus worden besproken en de transmissie van die werken in latere juridische bronnen wordt bestudeerd. Aandacht wordt gegeven aan de Basilica cum scholiis, een onschatbare kenbron voor de tekst en uitleg van de Justiniaanse wetgeving, waaraan in Groningen vanaf 1945 is gewerkt en waarvan de uitgave ca. 35 jaar geleden werd voltooid. Bovendien geven middeleeuwse juridische documenten, zoals gerechtelijke uitspraken en keizerlijke akten, een indruk van hoe deze bronnen in de juridische praktijk werden geïnterpreteerd en toegepast. Enkele bijzondere onderwerpen komen aan bod, bijvoorbeeld kwesties van internationaal privaatrecht en maritiem recht in het oostelijke Middellandse Zeegebied van de Middeleeuwen en de positie van het kerkelijk recht in Byzantium. De teksten worden tijdens de colleges besproken; aangezien ze allemaal in het Grieks en het Latijn zijn geschreven, worden er vertalingen beschikbaar gesteld (Syllabus met bronnen, verkrijgbaar bij de klapperwinkel). Het vak wordt getoetst door het schrijven van een korte opdracht en een mondeling tentamen. Afhankelijk van de bronnen bestaat de mogelijkheid om op verzoek speciale onderwerpen te bespreken in uw korte opdracht. De zeven colleges van het seminaar staan in principe gepland in blok 3. Blok 4 is gereserveerd voor de opdracht en bespreking daarvan, evenals het mondelinge tentamen. Indien u speciale wensen heeft met betrekking tot de planning van het seminaar or meer wil weten over de inhoud van dit vak, aarzel dan niet om contact op te nemen met de coördinator.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaar. Aanwezigheid verplicht. De lezingen zullen in blok 3 gegeven worden. Blok 4 wordt gereserveerd voor het schrijven van opdrachten.)
Toetsvorm deelname seminaar, mondeling, opdracht(en)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. D. Penna
Docent(en) mr. D. Penna
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
BYZANTINE LAW ARTICLES to be ordered through the klapperwinkel / U-portal ca. €  10,00
BYZANTINE LAW SOURCES to be ordered through the klapperwinkel / U-portal ca. €  10,00
Power presentations used during the lectures will be published on Studentportal (Nestor)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Ook toegankelijk voor (Nederlandse) niet-rechtenstudenten (mits voldoende capaciteit).
Opmerkingen
  • the course is taught in Dutch but if you wish to follow the course in English you can contact the coordinator, Dr. D. Penna.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester II keuze