Seminaar Romeins Privaatrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMRG00806
Vaknaam Seminaar Romeins Privaatrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Romeins Privaatrecht
Leerdoelen Het Seminaar Romeins Privaatrecht is gericht op verdieping van de kennis van en inzicht in het Romeins vermogensrecht als basis voor huidige privaatrecht, beschouwd vanuit de Romeinsrechtelijke teksten. U leert rechtshistorische aspecten van een vraagstuk te vergelijken en beoordelen door er kritisch en evaluatief over na te denken. Daarnaast oefent u uw vermogen op heldere wijze mondeling en schriftelijk antwoorden te formuleren op juridische vragen van het Romeinse recht.
Omschrijving Het Seminaar Romeins Privaatrecht wordt gedurende het eerste semester gegeven. Behandeld wordt het Romeinse vermogensrecht, nu geheel vanuit de Romeinsrechtelijke teksten beschouwd.
Gelezen wordt een boek uit de Instituten van keizer Justinianus over personenrecht, zaken- of verbintenissenrecht. De teksten zijn steeds voorzien van een Nederlandse vertaling.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaar. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm deelname seminaar
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. F. Brandsma
Docent(en) prof. mr. F. Brandsma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De literatuur wordt bekendgemaakt op college.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2017 het vak Romeins Privaatrecht (RGARG90806 of RGARG90906) hebben afgelegd.
Opmerkingen De intekening voor dit seminaar dient te geschieden tijdens de seminaarintekening voorafgaand aan blok 1. De intekening blijft tot aan de intekeningsperiode van blok 2 (werkgroeponderwijs) openstaan.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester I b keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester I b keuze