Seminaar Ius Commune

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMRG00206
Vaknaam Seminaar Ius Commune
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I (Blok 1 en 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Ius Commune - Historische Grondslagen van het Privaatrecht
Leerdoelen Gedurende het Seminaar Ius Commune kunt u kennis en inzicht verwerven omtrent de invloed van bijzondere historische omstandigheden, in casu de Tweede Wereldoorlog, op het recht.

U leert rechtshistorische aspecten van een vraagstuk te vergelijken en te beoordelen door daarover kritisch en evaluatief na te denken. U oefent uw academische vaardigheden m.b.t. onderzoek, presentatie en schrijfvaardigheid.

Aan het eind wordt u geacht in staat te zijn op heldere wijze schriftelijk antwoorden te kunnen formuleren op rechtshistorische vragen aangaande Nederlands recht.

.
Omschrijving De Tweede Wereldoorlog en het recht. ‘Waar het recht ophoudt, begint de oorlog’. Deze woorden staan op een kunstwerk van R.N. Roland Holst dat vroeger in het gebouw van de Hoge Raad stond. Tegenwoordig siert het de hal van de Tweede kamer. In de colleges over de Tweede Wereldoorlog en het recht komt de vraag aan de orde wat de verhouding is tussen oorlog en recht. De colleges zullen onder andere gaan over de Tribunalen na de Tweede Wereldoorlog, de behandeling van vijandelijk vermogen hier te lande, de Na-oorlogse rechtspraak en de positie van de Nederlandse rechterlijke macht tijdens de bezetting.Het is overigens uitdrukkelijk geen vak waarin de technisch juridische instrumenten aan de orde komen om oorlog te beslechten of te voorkomen.

.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaar. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm deelname seminaar, paper(s)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator dr. mr. H.H. Runia
Docent(en) prof. mr. F. Brandsma ,dr. mr. H.H. Runia
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuur zal bekend gemaakt worden via Studentportal (Nestor).
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Seminaars Nederlands recht - geadviseerd voor Arbeidsrecht) - semester I keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  ((jaar 4) Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Ondernemingsrecht) - semester I keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester I keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Strafrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Strafrecht) 4 semester I keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester I keuze