Domeinvakkendossier

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMRF0100
Vaknaam Domeinvakkendossier
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I (blok 1 en 2)
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Domeinvakkendossier
Leerdoelen Het doel van het domeinvakkendossier is reflecteren op de 36 EC aan domeinvakken die binnen de master Rechtswetenschappelijk onderzoek dienen te worden gevolgd.
Omschrijving Het domeinvakkendossier bestaat uit vier vragen over de domeinvakken, die gedurende je studie dienen te worden beantwoord.
Uren per week
Onderwijsvorm geen onderwijs
Toetsvorm paper(s), presentatie(s)
Vaksoort M4 of M5-niveau, juridisch
Coördinator prof. dr. P.C. Westerman
Docent(en) prof. dr. P.C. Westerman
Entreevoorwaarden Alleen toegankelijk voor masterstudenten Rechtswetenschappelijk Onderzoek en geselecteerde LLM-plus studenten
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Rechtswetenschappelijk Onderzoek 4 semester I b. verplicht