Seminaar Boontje komt om z'n loontje?

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMRF00306
Vaknaam Seminaar Boontje komt om z'n loontje?
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Boontje komt om z'n loontje?
Leerdoelen Inzicht in de verschillende rechtvaardigingen, doeleinden en grondslagen van het strafrecht
Creatief kunnen reflecteren over actuele discussies over gewenste aard en reikwijdte van het strafrecht
Zelfstandig betoog schrijven waarbij theoretische en praktische vraagstukken op elkaar worden betrokken.
Omschrijving Het gezegde 'boontje komt om zijn loontje' wordt gebruikt wanneer iemand zijn verdiende straf krijgt. In de volksmond lijkt men geen moeite te hebben met deze uitspraak. Maar wat is eigenlijk `verdiend’? En straft men wel omdat iemand dat verdiend heeft? Of omdat men erger wil voorkomen? Of zijn er nog andere redenen om te straffen en welke reden vinden wij dan eigenlijk het belangrijkste? En is belonen eigenlijk geen betere manier om gedrag te beïnvloeden?
In deze collegereeks worden enkele ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden uit het strafrecht ter discussie gesteld en steeds vanuit zowel een strafrechtelijk als filosofische perspectief belicht. Daarbij komen concrete thema’ s aan de orde, zoals de vraag of tbs eigenlijk wel zo humaan is als vaak wordt voorgesteld en of iemand ooit levenslang verdient.

Alle colleges worden verzorgd door zowel een strafrechtdocent (Ten Voorde) als een rechtsfilosoof (afwisselend Mackor, Westerman en Geeraets (gastdocent VU)). Elke week worden een of meer actuele juridische, rechtsfilosofische en literaire teksten gelezen. Van de student wordt een actieve inbreng verwacht op basis van aanvullend eigen literatuuronderzoek.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars in blok 3 en 4. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm paper(s)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. J.M. ten Voorde
Docent(en) prof. mr. dr. A.R. Mackor ,prof. mr. dr. J.M. ten Voorde ,prof. dr. P.C. Westerman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt aan het begin van de cursus bekend gemaakt.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Geadviseerd: Sanctierecht en Inl. Rechtsfilosofie;
  • Kennis van en belangstelling voor strafrecht is noodzakelijk
Opmerkingen Belangstellenden die nog niet (geheel) aan de entree-eisen voldoen worden verzocht voor intekening contact op te nemen met dhr. Ten Voorde en/of mw. Mackor en/of mw. Westerman. Nadere gegevens van de betrokken docenten:
  • J.M.ten.Voorde@rug.nl - Vakgroep Transboundary Legal Studies 3635695
  • P.C.Westerman@rug.nl - Vakgroep Transboundary Legal Studies 3635695
  • A.R.Mackor@rug.nl - Vakgroep Transboundary Legal Studies 3635695
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Seminaars Nederlands recht - geadviseerd voor Arbeidsrecht) - semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  ((jaar 4) Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Ondernemingsrecht) - semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Strafrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Strafrecht) 4 semester II keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester II keuze