Normering

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGMRF00206
Vaknaam Normering
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Normering
Leerdoelen Nadat u dit vak heeft afgerond heeft u inzicht in en kennis van de verschillende alternatieve vormen van regulering en normering, en bent u in staat zelfstandig een betoog te schrijven waarbij de voors en tegens van alternatieve vormen van normering tegen elkaar worden afgewogen.
Omschrijving Naast codificatie (Lokin en Munneke) wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van regulering. Men kan denken aan zorgplichtbepalingen (Westerman) die vaak samengaan met toezichtsarrangementen waarin de formulering van prestatie-indicatoren (Mackor) van belang is. Maar ook certificatie (Evers) en overheidssubsidie (Herweyer) zijn manieren om gedrag te reguleren. De verschillende vormen van soft law regulering in Europa worden door Nowak behandeld.

Werkwijze: Gastcolleges
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcollege)
Toetsvorm papers
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. S.A.J. Munneke
Docent(en) dr. M. Herweijer ,prof. mr. dr. A.R. Mackor ,prof. mr. dr. S.A.J. Munneke ,prof. dr. P.C. Westerman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus met losse teksten.
Vormen van (de?) regulering, Boom Juridische Uitgevers, 2008 P.C. Westerman en A.R. Mackor (red.)
Entreevoorwaarden Uitsluitend toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de Master Rechtswetenschappelijk Onderzoek. Voor nadere informatie over de entreevoorwaarden van de Master Rechtswetenschappelijk Onderzoek zie Kennisbank Rechten.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Rechtswetenschappelijk Onderzoek 5 semester II a verplicht