Stage Togamaster

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGMPR80012
Vaknaam Stage Togamaster
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 12
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Stage Togamaster
Leerdoelen De Togamaster omvat een stage die in twee delen is te onderscheiden: Kennismakingsstage en Werkstage. Na de kennismakingsstages heeft de student kennis van de werkzaamheden in de drie togaberoepen. Na de Werkstage kan de student werkzaam zijn in een togaberoep.
Omschrijving De Kennismakingsstage omvat in semester 1b een periode van in totaal zes weken, waarbinnen bij elk van de drie deelnemende organisaties/togavelden een kennismakingstage wordt gelopen.
De Werkstage omvat in semester 2ab een periode van vijf maanden, waarbinnen stage wordt gelopen bij een van de deelnemende organisaties. De nadere regeling hiervan is opgenomen in het Stagereglement Togamaster. NB: De faculteit is bij dit vak afhankelijk van de medewerking van derden. Vanwege corona zijn stageorganisaties die bij de Praktijkmaster (Togamaster) betrokken zijn waarschijnlijk niet allemaal in staat om stages aan te bieden in studiejaar 2020-2021. Daarom kan de invulling van dit vak in studiejaar 2020-2021 afwijken van de omschrijving.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm
(Zie Stagereglement Togamaster. Aanwezigheid verplicht)
Toetsvorm
(Beoordeling stage en stageverslag)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. E.E. Slob
Docent(en) mr. E.E. Slob
Entreevoorwaarden Voor toelating Togamaster / plaatsing Stage geldt de Toelatingsregeling Togamaster, te vinden via Kennisbank Rechten.
Opmerkingen De nadere regeling voor de Stage Togamaster is opgenomen in het Stagereglement Togamaster (zie Kennisbank Rechten.)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht 4 hele jaar b verplicht