Masterclass Aansprakelijkheidsrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMPR40206
Vaknaam Masterclass Aansprakelijkheidsrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterclass Aansprakelijkheidsrecht (Recht in Praktijk)
Leerdoelen Na afloop van het vak hebben studenten zich een beeld kunnen vormen van de brede toepassing van het aansprakelijkheidsrecht in de praktijk. Zo zal men een beter inzicht hebben verkregen vanuit het perspectief van de advocaat, rechter en verzekeraar. Studenten hebben kennis gemaakt met de verschillende mogelijkheden op de arbeidsmarkt en men heeft een idee gekregen welk perspectief bij hem of haar past. Naast de uitgebreide kennismaking met de brede praktijk zal men ook de nodige praktijkvaardigheden hebben opgedaan door het uitvoeren van verschillende opdrachten, waaronder pleitoefeningen. Omdat bij de opdrachten die studenten inleveren telkens de inhoud van het aansprakelijkheidsrecht aan bod komt, zullen studenten na afloop ook hun kennis van het aansprakelijkheidsrecht hebben verdiept.
Omschrijving Het aansprakelijkheidsrecht is een breed rechtsgebied dat bestaat uit een breed scala aan deelonderwerpen. In deze masterclass krijgen studenten de mogelijkheid om met veel van deze deelonderwerpen in aanraking te komen. Dit jaar komen namelijk het verzekeringsrecht, letselschade, overheidsaansprakelijkheid, affectieschade en werkgeversaansprakelijkheid aan bod. Ook de invalshoeken variëren. In de advocatuur maakt het bijvoorbeeld veel uit of men het slachtoffer of de vermeend aansprakelijke bijstaat. Het doel van de masterclass is om studenten bij te brengen hoe de diverse praktijk eruitziet en hoe de bovenstaande verschillen zich uiten in deze praktijk. Studenten zullen gedurende de masterclass bezoeken brengen aan verschillende advocatenkantoren, maar ook aan de verzekeraar en de rechter. Hier zullen de studenten opdrachten uitvoeren. De Masterclass Aansprakelijkheidsrecht wordt georganiseerd in samenwerking met studievereniging Diephuis en ziet op praktijkvaardigheden. Zo zal men zich steeds moeten buigen over een casus en een probleem op moeten lossen en krijgt men de opdracht om een pleidooi te voeren. De Masterclass bestaat uit vijf bijeenkomsten op locatie en uit vijf opdrachten. Zij wordt afgesloten met een verslag waarin wordt gereflecteerd op de opgedane kennis, inzichten en ervaring.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm masterclass
(Studenten bezoeken 6 praktijklocaties (advocatenkantoor, rechtbank, verzekeraar) op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en nemen actief deel aan (de voorbereiding van) het programma. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm paper(s), presentatie(s)
(Studenten schrijven aan het eind van de Masterclass een eindverslag waarin zij reflecteren op zowel de vaardigheden als de geleerde inhoud.)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. S.S.Y. Engelen
Docent(en) Gastdocent(en)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Geadviseerd: Burgerlijk Recht 3
Opmerkingen Intekening via Progress
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Recht in Praktijk (master) - semester II keuze