Seminaar Echtscheidingsrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMPR03606
Vaknaam Seminaar Echtscheidingsrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I (blok 1 en 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Echtscheidingsrecht
Leerdoelen In dit practicum maakt de student kennis met de verschillende aspecten van het echtscheidingsrecht in theorie en praktijk. Deze aspecten worden behandeld door middel van interactieve colleges en het maken van opdrachten. Met deze opdrachten wordt voortgebouwd op bestaande kennis die is opgedaan in de Bachelorfase. Met het maken van de opdrachten worden deels nieuwe vaardigheden aangeleerd en deels bestaande vaardigheden verder ontwikkeld. Deze vaardigheden zijn van belang in de echtscheidingspraktijk.
Omschrijving Het echtscheidingsrecht behelst diverse aspecten: gezag, zorg en omgang; alimentatie; huwelijksvermogensrecht; pensioen; fiscaliteit; mediation; internationaal privaatrecht en procesrecht. Grondige kennis van deze aspecten is vereist om in de praktijk (de advocatuur, het notariaat of bij de rechterlijke macht) met het echtscheidingsrecht te werken. Deze aspecten komen aan bod tijdens interactieve colleges en bij de diverse opdrachten. Met de opdrachten worden mondelinge vaardigheden en schrijfvaardigheden die in de echtscheidingspraktijk van belang zijn ontwikkeld. Bijvoorbeeld het opstellen van schriftelijke stukken in een echtscheidingsprocedure of een kort betoog over een actueel echtscheidingsgerelateerd onderwerp. Om kennis op te doen van en inzicht te krijgen in de praktijk vertellen verschillende praktijkjuristen (zoals een mediator, advocaat en/of rechter) over hun dagelijkse werk. Het accent ligt bij dit vak op actieve deelname en op zelfwerkzaamheid, mede omdat de inleidingen op de verschillende onderwerpen beperkt zijn.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaar. Aanwezigheid verplicht.)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. G.A. Tuinstra
Docent(en) mr. F.M.H. Hoens ,prof. mr. F. Ibili ,mr. G.A. Tuinstra ,mr. dr. I. Visser
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester I keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester I keuze