Seminaar Financiering en Zekerheden

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMPR03206
Vaknaam Seminaar Financiering en Zekerheden
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Financiering en Zekerheden
Leerdoelen De student heeft inzicht in de wijze waarop ondernemingen worden gefinancierd en de problemen die het systeem van ons goederen- en insolventierecht daarbij veroorzaakt. Hij/zij is in staat zelfstandig complexe casus op te lossen, alsmede een standpunt schriftelijk en mondeling te verdedigen en kritisch te evalueren.
Omschrijving In dit vak wordt aandacht besteed aan een aantal rechtsfiguren die een belangrijke rol spelen in de (inter)nationale financieringspraktijk. Daarbij valt te denken aan het pandrecht en lease en de beperkingen die daaraan zijn gesteld, maar ook aan securitization-transacties, zekerheidsrechten bij (syndicaats)leningen en herstructurering van financieringen etc.

Werkwijze:
Het vak wordt gegeven in de vorm van werkcolleges, waarbij elke student een presentatie houdt en/of, al dan niet
in groepsverband, een aantal opdrachten uitvoert over een van de hiervoor genoemde onderwerpen.
Om de student kennis te laten maken met de gang van zaken bij een op de financieringspraktijk gericht advocatenkantoor wordt in het kader van dit seminaar mogelijk een bezoek gebracht aan zo’n advocatenkantoor.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur hoorcolleges, aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm standaard seminaar
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen
Docent(en) mr. E.F. Verheul ,prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt nader bekend gemaakt. Zie Studentportal (Nestor)[/
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Geadviseerd: Burgerlijk Recht 2 en Goederenrecht C.S.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2019 het vak Seminaar Privaatrecht 1 met vakcode RGMPR01006 hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Seminaars Nederlands recht - geadviseerd voor Arbeidsrecht) - semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  ((jaar 4) Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Ondernemingsrecht) - semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester II keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester II keuze