Seminaar Notariële C.S.

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGMPR02906
Vaknaam Seminaar Notariële C.S.
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Dit vak wordt in zowel semester 1 (blok 1+2) als semester 2 (blok 3+4) gegeven (aparte intekening)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Notariële C.S.
Leerdoelen Na afronding van het vak Seminaar Notariële cs zijn uw vaardigheden om schriftelijk vraagstukken op te lossen waarbij verschillende notariële rechtsgebieden aan bod komen verder ontwikkeld. Hierbij komt het selecteren, raadplegen en analyseren van relevante rechtsbronnen aan de orde, naast het opstellen en juridisch kunnen onderbouwen van een betoog, voor zowel vakgenoten als niet-vakgenoten. Daarnaast is uw kennis van deze rechtsgebieden verdiept.
Omschrijving Gedurende het seminaar wordt wekelijks een schriftelijke opdracht gemaakt.

Tussen de in de notariële studie op zichzelf staande vakken bestaat een grote samenhang. De verschillende dwarsverbanden komen in de notariële praktijk tot uiting. Het vak Notariële Capita Selecta maakt in de schriftelijke opdrachten de samenhang tussen de notariële rechtsgebieden inzichtelijk.

Werkwijze: In koppels werken de studenten opdrachten en casusposities uit over onder meer de volgende onderwerpen:
  • het personen-en familierecht en erfrecht
  • het ondernemingsrecht
  • het registergoederenrecht
  • fiscale aspecten van het notariaat

De gemaakte opdrachten worden - na beoordeling door de docent - in werkgroepverband besproken.


Om aan het vak te kunnen deelnemen is een minimum aantal punten van 180 ec vereist. Het vak Notariële Capita Selecta wordt gewaardeerd met 6 ec. Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars, aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm opdracht(en)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. drs. M.R. Beuker
Docent(en) mr. drs. M.R. Beuker ,prof. mr. dr. W. Burgerhart ,prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld ,mr. dr. J.H.M. ter Haar ,prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen ,mr. dr. I. Visser
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Tijdens de introductie-werkgroep zullen hierover nadere mededelingen worden gedaan, evenals over andere ten dienste staande hulpmiddelen. Zie ook Studentenportal
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2016 het Seminaar Notariële C.S. 2 hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Notarieel Recht 4 semester I verplicht