Seminaar Togamaster (Rechtspleging)

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMPR02806
Vaknaam Seminaar Togamaster (Rechtspleging)
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar (Dit vak wordt zowel in semester 1 als in semester 2 aangeboden.)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Togamaster (Rechtspleging)
Leerdoelen In het seminar Togamaster worden de schriftelijke en mondelinge vaardigheden die vereist zijn binnen de togaberoepen geoefend. Ook wordt aandacht besteed aan beroepshouding en attitude in de togaberoepen. Na afronding van dit seminar is de student in staat om verschillende soorten schriftelijke stukken op te stellen, een presentatie te geven, te reflecteren op het onderwerp ethiek in de togaberoepen en heeft kennis van en inzicht in de verschillen in bewijsrecht in de drie rechtsgebieden privaat-, straf- en bestuursrecht.
Omschrijving In de Togamaster komen studenten uit verschillende specialisaties binnen de opleiding Nederlands Recht, met verschillende studieroutes. Om de band tussen studenten en docenten te bevorderen wordt een gemeenschappelijk seminaar ingesteld. Hierdoor wordt voorkomen dat de studie een te zeer geïndividualiseerd karakter krijgt. Het Seminaar Rechtspleging heeft een totale omvang van 6 ec en is als volgt over de semesters verdeeld:
  • deel 1: jaar 4 - 1e semester: bespreking programma, schrijfpracticum; bibliotheekinstructie;
  • deel 2: jaar 4 - 2e semester: terugkomdagen en presentaties ethiek door de studenten;
  • deel 3: jaar 5 - 1e semester: papers/presentatie en colleges Vergelijkend Bewijsrecht.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm seminaar
(Aanwezigheid verplicht. Verdere toelichting: zie doelstelling en omschrijving)
Toetsvorm deelname workshop(s), opdracht(en), paper(s), presentatie(s)
(zie doelstelling en omschrijving)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. E.E. Slob
Docent(en) prof. mr. dr. H.E. Broring ,mr. dr. R.A. Hoving ,mr. C.E. Huls ,mr. drs. H. Jellema ,mr. E.E. Slob ,prof. mr. A.I.M. van Mierlo
Entreevoorwaarden Voor toelating tot de specifieke onderdelen van de duale masteropleiding Praktijkmaster Nederlands recht (Togamaster) geldt een speciale toelatingsregeling. Zie paragraaf 4 van Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid, te raadplegen via Kennisbank Rechten.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht 4 hele jaar a verplicht