Int. Studieproj. "The legal Experience"

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGMHA40104
Vaknaam Int. Studieproj. "The legal Experience"
Niveau(s) bachelor, master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b en semester II a
ECTS 4
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Internationaal Studieproject "The legal Experience" (Recht in Praktijk)
Leerdoelen Na afloop van de Legal Experience:
1. Kan de student zelfstandig en in teamverband kennis vergaren en ordenen die van belang is voor
het beantwoorden van een academische vraag over het thema van het internationale project. Aldus
wordt kennis van en inzicht in het recht verworven, waarbij het recht wordt beschouwd mede in zijn
Europese, internationale en rechtsvergelijkende context.
2. Kan de student op basis van deze kennis een toegankelijk en in correcte taal geschreven schriftelijk
stuk opstellen - volgens rechtswetenschappelijke normen - dat een helder en onderbouwd antwoord
geeft op een academische vraag.
3. Heeft de student een helder beeld gekregen van de juridische en culturele verschillen tussen
Nederland en het land van bestemming.
4. Heeft de student vaardigheden opgedaan op het gebied van spreek- en schrijfvaardigheid.
5. Heeft de student zich kunnen oriënteren op een divers aanbod van juridische beroepen in binnen-
en buitenland.
Omschrijving De Legal Experience van de JFV Groningen is een veelomvattend project. Aan de Legal Experience doen 30 studenten mee. De studenten worden geselecteerd op basis van een sollicitatiegesprek. Voorafgaande aan het gesprek dienen de studenten een motivatiebrief en hun cv op te sturen. Daarnaast geldt een puntenvereiste van 105 ects. De Legal Experience heeft ieder jaar een relevant en interessant overkoepelend thema waaraan het hele project wordt gekoppeld. De Legal Experience omvat:
Vier hoorcolleges over het thema. Aanwezigheid is verplicht en wordt bijgehouden. Voor het missen van een onderdeel legt de JFV aan het lid een boete op van €50,-.

Acht kantoorbezoeken, waarvan er vier plaatsvinden voor de buitenlandse reis en vier erna. Aanwezigheid is verplicht en wordt bijgehouden. Ook hier geldt dat de JFV aan zijn leden een een boete van €50,- oplegt per gemist onderdeel. Bij de kantoorbezoeken krijgen de studenten de mogelijkheid zich te oriënteren op de arbeidsmarkt en te werken aan vaardigheden zoals spreek- en schrijfvaardigheid.

Een essay over een deelonderwerp van het overkoepelende thema. Voor het essay gelden de academische criteria die ook op schrijfopdrachten van toepassing zijn in het eerdere deel van de rechtenstudie (o.a. JOV 1, JOV 2). Denk aan voetnoten, literatuurlijst, structuur etc. Het minimum aantal woorden in 3.500. De onderwerpen van de essays worden in samenspraak met de docent bepaald.

Een buitenlandse reis. Op locatie wordt een aantal kantoren, bedrijven en instellingen bezocht. Op reis vormen de deelnemers zich een beeld van de juridische en culturele verschillen tussen Nederland en het land van bestemming. Dit draagt bij aan verbetering van het vermogen om te gaan met de toenemende mondialisering, Europeanisering en internationalisering van het recht.

Ter illustratie: in het collegejaar 2018/2019 is het thema van de Legal Experience ‘Een handelsconflict: Wat mag wel? Wat mag niet?.’ De bestemming van de buitenlandse reis was Bangkok, Thailand. De reis vond plaats van 9 t/m 17 februari 2019.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm praktisch vak
(4x2 uur hoorcolleges. Kantoorbezoeken en internationale reis. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm opdracht(en)
(Schrijven van onderzoeksopzet en essay)
Vaksoort B of M4-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. K.J. de Graaf
Docent(en) dr. mr. A.J.J. de Hoogh ,prof. mr. dr. M.H. ten Wolde
Entreevoorwaarden Voor deelname aan de Legal Experience geldt een puntenvereiste van 105 ECTS.
Opmerkingen Inschrijving kan via de site van de JFV in blok 1, zie www.jfvgroningen.nl/events.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Recht in Praktijk (extra-curriculair tijdens de Bachelor) - semester I b en semester II a keuze (b)