Europees Arbeidsrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGMHA03006
Vaknaam Europees Arbeidsrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Blok 2. Dit vak wordt standaard gegeven in blok 2 en herhaald in blok 3 (instroom februari))
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Europees Arbeidsrecht
Leerdoelen Na afronding van dit vak:
  • heeft u specialistische kennis van het Europese arbeidsrecht en de aspecten die een rol spelen bij het grensoverschrijdende arbeidsrecht;
  • heeft u inzicht in de doorwerking van het Europese arbeidsrecht in het nationale rechtssysteem;
  • kunt u een complexe casus op het gebied van het Europese arbeidsrecht oplossen;
  • en kunt u ontwikkelingen in het Europese arbeidsrecht doorgronden en daarop kritisch reflecteren.
Omschrijving De Europese invloeden op het Nederlandse arbeidsrecht worden steeds groter. Een groot deel van het Nederlandse arbeidsrecht komt uit Europa, denk bijvoorbeeld aan de rechtsregels inzake gelijke behandeling, arbeidstijden, en overgang van onderneming. Het overgrote deel van die regelgeving is afkomstig van de Europese Unie. Het is daarom steeds lastiger het Nederlandse arbeidsrecht te kennen zonder kennis van het Europese arbeidsrecht. Daarnaast werken steeds meer werknemers in Europa tijdelijk ‘over de grens’, denk aan internationale detachering in de bouw- en transportsector. Dat roept niet alleen veel arbeidsrechtelijke vragen op, maar leidt soms ook tot weerstand(social dumping, uitbuiting van werknemers).

In dit vak zullen onder andere de volgende onderwerpen de revue passeren: het sociale beleid en de wetgevingsinstrumenten van de Europese Unie, de open methode van coördinatie (OMC), sociale grondrechten, het toenemende belang van het EU (arbeids)recht en de wisselwerking met het nationale recht, gelijke behandeling, vrij verkeer van werknemers, grensoverschrijdende detachering, overgang van onderneming.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege
(Blok 2: 13x2 hoorcollege met interactief karakter (o.a. behandeling casus); herhaling in blok 3 in de vorm van videocolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. S.S.M. Peters
Docent(en) prof. dr. M.S. Houwerzijl ,prof. mr. dr. S.S.M. Peters ,mr. dr. C.P. Robben
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Europees arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2016. F.J.L. Pennings & S.S.M. Peters(red.)
Jurisprudentie en aanvullende literatuur (wordt gepubliceerd op Studentportal (Nestor))
Wetgeving Europees arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2020 (3e druk) (INDIEN AL VERSCHENEN; ANDERS: 2e druk). S.S.M. Peters
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Dit vak wordt live gegeven in blok 2 en extra aangeboden via online colleges in blok 3 (één tentamenkans, gelijk met hertentamen in blok 3).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Arbeidsrecht) - semester I b c. (verplicht) 5-6
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Verplichte onderdelen) 4 semester I b verplicht
Open Colleges - semester I b keuze