Seminaar Verzekeringsrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGMHA02906
Vaknaam Seminaar Verzekeringsrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I (Blok 1 en 2)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Seminaar Verzekeringsrecht
Leerdoelen Het verwerven van een grondige kennis van en grondig inzicht in (actuele) vraagstukken van verzekeringsrecht. Het vermogen van de deelnemers om zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van het verzekeringsrecht relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen. Het bijdragen aan het vermogen van de deelnemers om zelfstandig wetenschappelijk juridisch onderzoek uit te voeren op het terrein van het verzekeringsrecht, door het maken van opdrachten. Tijdens de bespreking van de opdrachten moeten de deelnemers in staat zijn om complexe betogen op het terrein van het verzekeringsrecht op begrijpelijke wijze over te brengen.
Omschrijving Tijdens dit seminaar worden studenten door middel van werkstukken en een actieve deelname vertrouwd gemaakt met vraagstukken op het terrein van het verzekeringsrecht. De deelnemers werken deels in teamverband. Zij schrijven en presenteren verzekeringsrechtelijke werkstukken. Aan de orde komen algemene onderwerpen zoals verzwijging, regres, subrogatie en verjaring. De maatschappelijke functie van verzekeringen wordt besproken en aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van diverse verzekeringsproducten.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaar in de oneven weken. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm presentatie(s), werkstukken
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. F. Veenstra
Docent(en) mr. dr. F. Veenstra
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Seminaars Nederlands recht - geadviseerd voor Arbeidsrecht) - semester I keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  ((jaar 4) Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Ondernemingsrecht) - semester I keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester I keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester I keuze