Bedrijfsrecht & ICT

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGMHA02206
Vaknaam Bedrijfsrecht & ICT
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Blok 4)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Bedrijfsrecht & ICT
Leerdoelen Het vak Bedrijfsrecht & ICT heeft als doel om studenten inzicht te geven in nieuwe (internationale) rechtsvragen rond ondernemerschap in de informatiemaatschappij.
Omschrijving Door de opkomst van het Internet opereren bedrijven steeds meer in een digitale wereld. Die wereld wordt gekenmerkt door internationalisering en e-commerce, door digitalisering van de producten en diensten, maar ook door digitalisering van de (productiemiddelen van de) onderneming zelf. De nieuwe (internationale) rechtsvragen die deze ontwikkelingen oproepen staan in dit vak centraal.

Bedrijfsrecht & ICT is een rechtsgebied dat volop in beweging is. Op het college zal daarom mede aan de hand van praktijkgevallen aan actuele ontwikkelingen aandacht worden besteed. Daarbij zal het ondermeer gaan om de vraag wie er verantwoordelijk is voor de regulering van het Internet (Internet Governance); Telewerken (arbeidsrecht en ICT); Aansprakelijkheid van Internet Service Providers; Faillissement van softwareleveranciers (insolventierecht en ICT); BTW op internetdiensten (belastingrecht en ICT); grensoverschrijdend handelen (IPR en ICT); Aanbesteden van ICT (Aanbestedingsrecht en ICT).
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. C.N.J. de Vey Mestdagh
Docent(en) prof. dr. I.J.J. Burgers ,mr. dr. C.N.J. de Vey Mestdagh ,mr. K. Konings ,mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek ,prof. mr. dr. M.H. ten Wolde ,mr. dr. H.H. Voogsgeerd
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nader op te gegeven literatuur ....
Wettenbundel Internetrecht Kluwer: meest recente editie M.H. Paapst, A.R. Lodder. 9789013138443 ca. €  25,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-06 ICT & Bedrijfsrecht hebben gehaald.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 semester II b keuze
Ma Recht en ICT 4 semester II b verplicht
Open Colleges 1 semester II b keuze