Seminaar Corporate Litigation

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGMHA01906
Vaknaam Seminaar Corporate Litigation
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Dit vak wordt in zowel semester I als semester II aangeboden.)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Corporate Litigation
Leerdoelen Het verwerven van kennis op het terrein van materiële en formele geschillenregels in het NV/BV-recht (corporate litigation). Het vermogen van de deelnemers om zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van corporate litigation relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen. Het bijdragen aan het vermogen van de deelnemers om zelfstandig wetenschappelijk juridisch onderzoek uit te voeren op het terrein van corporate litigation, door het maken van opdrachten. Tijdens de bespreking van de opdrachten moeten de deelnemers in staat zijn om complexe betogen op het terrein van corporate litigation op begrijpelijke wijze over te brengen.
Omschrijving De claimbewustheid in het Ondernemingsrecht is de laatste jaren sterk toegenomen. Mede als gevolg van opzienbarende boekhoudschandalen en conflicten is het aantal aansprakelijkheids- en enquêteprocedures sterk gestegen. In dit vak staan de thema's centraal die in de ondernemingspraktijk thans actueel zijn, zoals bestuurdersaansprakelijkheid, enquêteprocedures en conflicten tussen aandeelhouders, bestuurders en commissarissen over de zeggenschap in de vennootschap. Het vak wordt in elk semester aangeboden.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars in de oneven weken, aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm paper(s)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. J.B. Wezeman
Docent(en) prof. mr. J.H.M. Willems
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Casus materiaal en opdrachten zullen per college worden bekendgemaakt
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechten
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Seminaars Nederlands recht - geadviseerd voor Arbeidsrecht) - semester I a. (keuze)
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  ((jaar 4) Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Ondernemingsrecht) - semester I a. (keuze)
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester I a. keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester I a. keuze