Arbeidsovereenkomstenrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGMHA00106
Vaknaam Arbeidsovereenkomstenrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Arbeidsovereenkomstenrecht
Leerdoelen Na afronding van dit vak heeft u specialistische kennis en grondig inzicht verworven in de belangrijkste leerstukken uit het individuele arbeidsrecht, bent u in staat op theoretisch en praktisch niveau een complex arbeidsrechtelijk vraagstuk op te lossen en kunt u kritisch reflecteren op keuzes die de wetgever bij de recente herziening van het ontslagrecht heeft gemaakt.
Omschrijving Tijdens de hoorcolleges worden verschillende arbeidsrechtelijke thema's besproken. Aan de orde komen onder andere: het kwalificatievraagstuk, aspecten van loon, bijzondere bedingen, wijziging van de arbeidsovereenkomst, overgang van onderneming, civielrechtelijke aspecten van arbeidsongeschiktheid, gelijke behandeling, de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, ontbindende voorwaarde. Bijzondere aandacht is er voor het ontslagrecht (drie of vier colleges). In de colleges wordt ingegaan op de verhouding tussen de 'bijzondere' arbeidsrechtelijke regels en het algemene contractenrecht. Bij de behandeling is er, waar mogelijk, aandacht voor de Europese herkomst van de regels.
Enkele colleges zullen worden verzorgd door docenten "uit de praktijk".
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(13 x 2 uur hoorcolleges met interactief karakter (o.a. behandeling casus))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen; open boek) (digitaal)
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. S.S.M. Peters
Docent(en) Gastdocent(en) ,mr. G.R. Oldenhuis ,prof. mr. dr. S.S.M. Peters ,mr. C.P. Robben
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Arbeidsovereenkomstenrecht Van der Grinten. Deventer: Kluwer 2018 (6e druk)
Arbeidswetgeving 2018/2019
(een andere arbeidsrechtelijke wetgevingsbundel 2016/2017 volstaat ook)
W.L. Roozendaal. Deventer: Kluwer 2017
Rechtspraak Arbeidsrecht 10e gewijzigde druk, Sdu 2017 (komt begin september 2017 uit)
Entreevoorwaarden
  • Aanbevolen: Inleiding Sociaal Recht
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Togamaster Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Arbeidsrecht) - semester I a c. (OC) 4-5
Duale Master - Togamaster Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Ondernemingsrecht) - semester I a c. (OC) 4-5
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Verplichte onderdelen) 4 semester I a verplicht
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  (Verplichte Onderdelen) 4 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze