Onderneming en Belastingheffing 1

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGMFI01206
Vaknaam Onderneming en Belastingheffing 1
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Onderneming en Belastingheffing 1
Leerdoelen Na afloop van deze cursus kan de student de fiscale aspecten beschrijven van:
- een bedrijfsopvolging;
- de financiering van een onderneming (met eigen en/of vreemd vermogen in fiscale en ondernemingsrechtelijke zin waaronder de maatregel tegen earningsstripping en de antiwinstdrainageregeling van art. 10a, Wet VPB 1969);
- subjectieve en objectieve vrijstellingen voor beleggingsmaatschappijen;
- een belang in een beleggingsmaatschappij gehouden door een aan de vennootschapsbelasting onderworpen lichaam;
- de maatregel tegen CFC-lichamen;
- de bronbelasting op dividend, interest en royalty's;
- de bankenbelasting;
- het aangaan en ontbinden van samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid in Nederland;
- de kwalificatie van binnen- en buitenlandse samenwerkingsverbanden.
Daarnaast heeft de student inzicht in actuele maatschappelijke ontwikkelingen rond de belastingheffing van ondernemingen. Verder heeft hij het vermogen ontwikkeld zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op deelterreinen van de belastingheffing van ondernemingen relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen.
Omschrijving Onderneming en belastingheffing besteedt aandacht aan diverse onderwerpen die spelen rond de belastingheffing van ondernemingen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn maatregelen tegen grondslagerosie door middel van rentebetalingen in de Nederlandse vennootschapsbelasting, bedrijfsopvolging, de belastingheffing van samenwerkingsverbanden, de bronbelasting op dividend, interest en royalty's, de bankenbelasting, de fiscale positie van beleggingsmaatschappijen, de fiscale behandeling van een belang in een beleggingsmaatschappij gehouden door een aan de vennootschapsbelasting onderworpen lichaam. Daarnaast is er ruimte voor actuele maatschappelijke ontwikkelingen. De onderwerpen van dit vak worden vanuit de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en het Europees belastingrecht belicht.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(14x2 hoorcollege en 7x2 werkgroep (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. dr. J.N. Bouwman
Docent(en) mr. R.P.C. Adema ,prof. dr. J.N. Bouwman ,mr. H. Halma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klapper Ondernemingen en belastingheffing 2018/2019 (verkrijgbaar via Studentportal (Nestor))
Overige literatuur wordt nog bekend gemaakt.
Studenteneditie Inkomstenbelasting, Mobach c.s., vastbladig, Kluwer (zoals voorgeschreven voor het vak IB dat is gegeven in het 2e studiejaar, bij normale studievoortgang)
Wegwijs in de vennootschapsbelasting. Sdu, Den Haag (zoals voorgeschreven voor het vak Vpb dat is gegeven in het voorafgaande studiejaar, bij normale studievoortgang) J.N. Bouwman en M.J. Boer
Wetteksten 2018, Verzameling Belastingwetten, Fiscale wet- en regelgeving, SDU Fiscale en financiële uitgevers, of een vergelijkbare pocketeditie
Entreevoorwaarden Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Geadviseerd: Winst, Vennootschapsbelasting en Omzet- en Overdrachtsbelasting.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2016 het vak Onderneming en Belastingheffing C.S. hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster Fiscaal Recht 6 semester I a verplicht
Ma Fiscaal Recht 4 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze