Seminaar Belastingrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGMFI00806
Vaknaam Seminaar Belastingrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Blok 1 en 2. Seminaar Belastingrecht wordt in blok 3 en 4 (semester 2) nog een keer aangeboden)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Seminaar Belastingrecht
Leerdoelen Het seminaar heeft ten doel de deelnemers door zelfwerkzaamheid een vakoverschrijdende blik te bieden op een aantal meer algemene vraagstukken binnen het belastingrecht. Het onderzoek en de groepsdiscussie over de resultaten daarvan nopen tot kritische reflectie over de besproken onderwerpen. Daarbij komen ook ethische aspecten aan de orde. De mondelinge en schriftelijke presentatie van de resultaten van het zelfstandig onderzoek van de deelnemers bevorderen de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Omschrijving De deelnemers dienen zelfstandig een schriftelijk werkstuk te maken over een onderwerp met een fiscaal-theoretische achtergrond. De uitkomsten van hun onderzoek presenteren zij vervolgens mondeling aan de groep, die naar aanleiding van die presentatie in discussie gaat.
Bij de beoordeling wegen het werkstuk en de presentatie voor gelijke delen mee. Actieve participatie tijdens de discussies is vereist.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaar, aanwezigheid verplicht)
Toetsvorm essay, presentatie(s), referaat/referaten
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. W. Grooten
Docent(en) mr. W. Grooten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Er is geen vaste, voorgeschreven literatuur. Zie voor nadere informatie de Studentportal (Nestor) van het seminaar.
Entreevoorwaarden Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
  • Dit seminaar wordt in blok 1+2 en in blok 3+4 aangeboden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Fiscaal Recht 4 semester I b. verplicht