Belastingrecht 2

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGMFI00406
Vaknaam Belastingrecht 2
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Belastingrecht 2
Leerdoelen Bij dit vak verwerft de student kennis van en inzicht in de invloed van de belastingwetgeving op de civielrechtelijke vorm waarin ondernemingen worden gedreven,de wijzigingen die deze ondernemingen kunnen ondergaan, en vormen van ondernemerschap. De student leert het systeem van de belastingwetten herkennen en hiermee te werken. Na afloop van dit vak kan de student de relevante informatie analyseren en de fiscale gevolgen van feitencomplexen in de ondernemingssfeer benoemen.
Omschrijving Belastingrecht 2 behandelt de fiscale aspecten van ondernemingen. Aandacht wordt besteed aan de bepalingen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 die een belangrijke rol spelen bij de belastingheffing van ondernemingen. De harde kern van het vak bestaat uit de problematiek rondom bedrijfsopvolging, de keuze van de juiste rechtsvorm voor de onderneming, de opbouw van een concernstructuur, herstructureringen, en de positie van de directeur-aandeelhouder. Daarnaast komen het fiscale winstbegrip en de terbeschikgstellingregeling aan de orde.
Een aantal belangrijke onderdelen wordt behandeld op de hoorcolleges. De overige stof is zelfstudie. Kennis van het vak Belastingrecht 1 wordt bekend verondersteld.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort m4-niveau, juridisch
Coördinator mr. H. Halma
Docent(en) mr. M.J. Boer ,mr. H. Halma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
belastingwetten 2017 (Bijv. Kluwer of SDU)
Reader Belastingrecht 2 wordt op Studentportal (Nestor) geplaatst).
Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen,laatste druk, SDU (digitaal beschikbaar via UB) Van Arendonk c.s. €  58,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster Notarieel Recht 4 semester I a verplicht
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  ((jaar 4) Keuzevakken - geadviseerd voor Ondernemingsrecht) - semester I a verplicht
Ma Notarieel Recht 4 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze