Formeel Belastingrecht 2 (recidivisten)

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGMFI00103
Vaknaam Formeel Belastingrecht 2 (recidivisten)
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (blok 1)
ECTS 3
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Formeel Belastingrecht 2 (recidivisten)
Leerdoelen Het vak Formeel Belastingrecht 2 is er op gericht de deelnemers kennis te laten verwerven van en inzicht te geven in het specifieke rechtsgebied van de invordering van belastingen, in de samenhang tussen heffing en invordering van belastingen en in de relatie tussen de invordering en de burgerlijke rechtsvordering. Na het volgen van het vak kunnen studenten de regels van de Invorderingswet toepassen op een concrete casus op gevorderd niveau. De studenten beheersen tevens de beginselen van de burgerlijke rechtsvordering. De kernleerstukken vindt u in de vakomschrijving.
Omschrijving Belastingschulden dienen betaald te worden. De regels volgens welke deze betaling vrijwillig of gedwongen geschiedt zijn te vinden in de Invorderingswet en in de Algemene Wet Bestuursrecht. De nadruk ligt op de bijzondere bevoegdheden van de Ontvanger in verband met het invorderingsrecht van de fiscus. Bijzondere aandacht wordt aan de fiscale aansprakelijkheden besteed. Tevens wordt gedurende twee weken een inleiding in het civiele beslag- en executierecht gegeven. Kernleerstukken zijn de begrippen Belastingschuld, aansprakelijkheid, dwanginvordering.
Uren per week 2
Onderwijsvorm videocollege, zie opmerkingen
(Literatuurvak)
Toetsvorm mondeling
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. N.J. Schutte
Docent(en) mr. dr. R.J.C. Flach ,mr. N.J. Schutte
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Executierecht (Studiereeks burgerlijk procesrecht nr. 5), Deventer: Kluwer, de meest recente druk (in de zomer van 2014 wordt de 4e druk verwacht). A.W. Jongbloed 978-9013-05242-8 ca. €  15,00
Executierecht (Studiereeks burgerlijk procesrecht nr. 5), Deventer: Kluwer, de meest recente druk (in de zomer van 2014 wordt de 4e druk verwacht). A.W. Jongbloed 978-9013-05242-8 ca. €  15,00
Invordering van Belastingen, achtste druk, (Fed fiscale studieserie), Kluwer, Deventer 2012 mr. J.J. Vetter, prof. mr. P.J. Wattel, mr. dr. A.J. Tekstra 978 90 13 08635 5 €  45,00
Invordering van Belastingen, achtste druk, (Fed fiscale studieserie), Kluwer, Deventer 2012 mr. J.J. Vetter, prof. mr. P.J. Wattel, mr. dr. A.J. Tekstra 978 90 13 08635 5 €  45,00
Pocket Belastingwetten 2015 (teksteditie).
Pocket Belastingwetten 2015 (teksteditie).
Texteditie wetgeving burgerlijk recht.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor recidivisten master Fiscaal Recht (Oude Stijl).
  • Dit literatuurvak is alleen bedoeld voor studenten die dit vak als verplicht onderdeel in hun programma hebben.
Opmerkingen Dit is een literatuurvak, de student kan het vak volgen via online colleges. Neem voor aanvang van de colleges contact op met de docent/coördinator en meld je in progress.www aan voor het vak. Dit vak wordt voor het laatst aangeboden in studiejaar 2017-2018
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type