Publiekrechtelijke rechtsvergelijking

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGMDOS0206
Vaknaam Publiekrechtelijke rechtsvergelijking
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Publiekrechtelijke rechtsvergelijking
Leerdoelen Nadat u dit vak hebt afgerond beheerst u de belangrijkste methodologische aspecten van rechtsvergelijking, bent u bekend met de meest voorkomende valkuilen van rechtsvergelijkend onderzoek en bent u in staat zelfstandig een rechtsvergelijkend onderzoeksvoorstel te schrijven.
Omschrijving De meeste juridische proefschriften bevatten wel enige vorm van rechtsvergelijkend onderzoek. Dat is niet voor niets. Rechtsvergelijking dient naast een aantal theoretische doelen, zoals systematische kennisverwerving over verschillende rechtsstelsels, ook een praktisch doel: zij laat de onderzoeker zien dat andere rechtsstelsels andere juridische oplossingen bieden voor dezelfde problemen.
Vanwege het belang van rechtsvergelijking in het hedendaags juridisch onderzoek is het essentieel dat studenten van de onderzoeksmaster kennismaken met de rechtsvergelijkende methode, leren welk nut deze heeft en veel voorkomende valkuilen kunnen herkennen en vermijden.
De cursus bestaat uit een algemeen deel en een bijzonder deel. In het algemene deel wordt een aantal theoretische en praktische aspecten van rechtsvergelijking besproken (bijeenkomsten 1 en 2). In het bijzonder deel van de cursus worden diverse publiekrechtelijke rechtsvergelijkende onderzoeken besproken (bijenkomsten 3 tot en met 6). Zo krijgt de student een goed beeld van de state of the art van rechtsvergelijking in het publiekrecht.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkgroep
(6x2 uur werkgroepen. Geen vakintekening.)
Toetsvorm paper(s)
Vaksoort juridisch
Coördinator Mr. drs. J.J.J. Sillen
Docent(en) Prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert ,Prof. mr. R.J.N. Schlössels ,Prof. mr. R.J.B. Schutgens ,Mr. drs. J.J.J. Sillen ,Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Articles on
Studentportal (Nestor).
Entreevoorwaarden Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de Master Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Opmerkingen Wordt aangeboden in Nijmegen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Rechtswetenschappelijk Onderzoek 5 semester I c. (OV) 1-2