Learning Communities

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGMDOS0100
Vaknaam Learning Communities
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Learning Communities
Leerdoelen
Omschrijving Learning Communities

Samen leren en vaardigheden oefenen

Wil jij in een kleine groep samen met een docent aan de hand van een pakkend onderwerp werken aan je vaardigheden?

Een master learning community bestaat uit een groep van ongeveer 8 tot 12 masterstudenten die onder begeleiding van een docent een semester aan de slag gaan met een bepaald onderwerp. De onderwerpen vindt je hieronder. Binnen het thema kun je zelf aandragen wat je graag wilt leren en of je met alumni/werkgevers, gerelateerd aan het thema,in contact wilt komen. De communities zijn extra-curriculair en worden dus aangeboden naast het standaard studieprogramma.

De learning community biedt jou de mogelijkheid om in kleiner groepsverband met het recht bezig te zijn en in een nauwere relatie met je docent en je medestudenten samen te werken. Je leert ook van elkaar. Daarnaast biedt het thema van de learning community, naast oriëntering ook mogelijkheden tot profilering en verdieping richting de arbeidsmarkt. Je leert namelijk tijdens dit project naast juridische vaardigheden ook andere vaardigheden die door werkgevers als waardevol worden gezien zoals samenwerken, plannen en netwerken. Doordat de docent in deze communities een coachende rol heeft, zal je zelfsturend vermogen worden verbeterd. Je werkt naar een bij het thema passend eindproduct toe. Je krijgt geen studiepunten of een cijfer maar wel feedback waar je veel van kunt leren. Ook leer je over samenwerken. Het project is waardevol om je te ontwikkelen en mee te profileren. Je kunt het daarom goed op je CV vermelden.

Op dit moment wordt er geen community aangeboden.
Uren per week
Onderwijsvorm zie opmerkingen
Vaksoort algemeen
Coördinator mr. J. van der Veen
Entreevoorwaarden Bachelor Rechtsgeleerdheid of bachelor Recht en ICT
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma IT-Recht 4 semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Verplichte onderdelen) 4 semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  ((jaar 4) Keuzevakken - geadviseerd voor Ondernemingsrecht) - semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Staats- en Bestuursrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Strafrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester II keuze
Ma Nederlands recht - specialisatie Strafrecht (crim. variant) EXTRA-CURRICULAIR  ( Verplichte Onderdelen Strafrecht) 4 semester II keuze
Ma Recht en Bestuur, afst.ri. Juridische Bestuurskunde 4 semester II keuze