Seminar Policy Analysis

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGMBE50306
Vaknaam Seminar Policy Analysis
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I (Blok 1 en 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminar Policy Analysis
Leerdoelen Na het volgen van dit seminaar kan de student een beleidsadvies opstellen op basis van relevante en correct uitgevoerde beleidsanalyses.
Kennis en inzicht:
- actieve beheersing van concepten en theorieën van de beleidswetenschap
- analytisch inzicht in het beleidsproces
Vaardigheden en attitude:
- vermogen zelfstandig onderzoek uit te voeren
- vermogen vraagstukken te analyseren vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief
- zelfstandig kunnen deelnemen aan een debat tussen vakgenoten
- complex betoog kunnen overbrengen aan vakgenoten en niet-vakgenoten
Omschrijving De cursisten analyseren een beleidsprobleem gerelateerd aan de digitaliserende overheid of samenleving en stellen op basis van de resultaten een duidelijk en beargumenteerd advies op. Naast een schriftelijke rapportage presenteren zij de uitkomsten van het onderzoek mondeling, en verdedigen zij de conclusies. Bij de beoordeling tellen zowel het werkstuk en als de presentatie mee. Actieve participatie tijdens het seminaar is vereist.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7 2 hour. Aanwezigheid verplicht. Geen vakintekening.)
Toetsvorm deelname seminaar, paper(s), presentatie(s)
(papers, presentation(s), seminar)
Vaksoort m5-niveau, niet-juridisch
Coördinator dr. B. Brink
Docent(en) dr. B. Brink
Entreevoorwaarden
  • This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master's degree programme within the Faculty of Law.
  • This course is not open to exchange students.
Opmerkingen In Leeuwarden
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
LLM Law and Public Adm.: Governance and Law in Digital Society (Leeuwarden) 4 semester I compulsory