Modern Public Management

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMBE50206
Vaknaam Modern Public Management
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I b (blok 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Modern Public Management
Leerdoelen Na het volgens van het vak heeft de student:
• Gedegen inzicht in de voor- en nadelen van nieuwe vormen van organisatie en management in de publieke sector
• Gedegen inzicht aan de consequenties van de digitalisering voor de manier waarop organisaties in het publieke domein zich ontwikkelen en aan governancevragen die zich daarbij voordoen.
Omschrijving De afgelopen 25 jaar heeft zich in het management van de publieke sector een revolutie voltrokken die bekend staat als New Public Management (NMP). Dat is een verzamelnaam voor allerlei soorten experimenten met nieuwe vormen van management. De grootst gemene deler ervan is het streven meer ‘marktachtige’ technieken toe te passen om de publieke sector efficiënter te maken.
In deze cursus worden geschiedenis, achtergrond, werking en resultaten van NMP besproken en geanalyseerd, mede aan de hand van een internationale vergelijking. Daarbij is het fenomeen van digitalisering een recente ontwikkeling die nu al laat zien dat organisatievraagstukken daardoor worden beïnvloed.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoorcollege, opdrachten
(7x3 uur hoorcollege en 7x3 uur opdrachten. Geen vakintekening)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort m5-niveau, niet-juridisch
Coördinator prof. dr. M. Herweijer
Docent(en) prof. dr. M. Herweijer ,prof. dr. C.F. van den Berg
Entreevoorwaarden
  • This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master's degree programme within the Faculty of Law.
  • Not accessible for students who have passed Modern Public Management (RGMBE50206) before 1-9-2020.
Opmerkingen In Leeuwarden
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Exchange programme Law 1 semester I b optional
LLM Law and Public Adm.: Governance and Law in Digital Society (Leeuwarden) 4 semester I b compulsory
Open Colleges - semester I b keuze