Onderzoeksseminar Geschilbeslechting

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMBE10106
Vaknaam Onderzoeksseminar Geschilbeslechting
Voertaal Nederlands
Periode semester I (Blok 1 en 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Onderzoeksseminar Geschilbeslechting
Leerdoelen In dit seminar wordt het thema geschilbeslechting bestudeerd vanuit verschillende rechtsgebieden (Europees, strafrechtelijk, civielrechtelijk en bestuursrechtelijk). Studenten worden uitgedaagd een onderzoeksvraag te formuleren op dit snijvlak en deze vraag te beantwoorden aan de hand van een zelf gekozen onderzoeksmethode.
Omschrijving De research master leidt de student op tot zelfstandig onderzoeker die op zoek gaat naar spanningen binnen het recht. In dit onderzoeksseminar wordt de student aan de hand van een aantal colleges geconfronteerd met dilemma's en problemen op het grensgebied van het privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht die te maken hebben met het afwikkelen van geschillen. In welke mate is de rechterlijke procedure een adequaat interventiemechanisme? Wat is eigenlijk de functie van hoger beroep? En hoe zit het met de rol van de rechter bij rechtsvorming?
Het vak wordt afgerond met een paper die in een peer-review procedure wordt becommentarieerd door collega-studenten. Deelname aan de peer-review is onderdeel van de toetsvorm.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars in blok 1 en 2.)
Toetsvorm paper(s)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. dr. mr. A. Tollenaar
Entreevoorwaarden Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de Master Rechtswetenschappelijk Onderzoek.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Rechtswetenschappelijk Onderzoek 5 semester I a.(OV) 2-3