Empirical Legal Research Lab

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMBE02906
Vaknaam Empirical Legal Research Lab
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Block 3 and 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Empirical Legal Research Lab
Leerdoelen Na afloop van dit vak kent de student de mogelijkheden en de beperkingen van empirische onderzoeksmethoden. De student beheerst een of meer van de volgende technieken: interviewen, survey onderzoek of content analyse en kweet hoe de resultaten van empirisch onderzoek moeten worden gerapporteerd.
De student herkent integriteitsproblemen en is in staat onderbouwde keuzes te maken om deze problemen te voorkomen. De student kan de interne procedures en regels omtrent datamanagement en bejegening van respondenten toepassen.
Omschrijving De student voert zelf een empirisch onderzoek uit in zijn eentje of met een groep. Dit onderzoek is gebaseerd op een zelf ontwikkeld onderzoeksvoorstel. De studenten worden individueel (of in hun groep) begeleid door ervaren onderzoekers. Het onderzoek resulteert in een paper dat wordt gepresenteerd voor de andere studenten.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkgroep
(7x2 uur werkgroep.)
Toetsvorm paper(s), presentatie(s)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. dr. mr. A. Tollenaar
Docent(en) prof. dr. M.L.M. Hertogh ,prof. dr. mr. A. Tollenaar
Entreevoorwaarden Alleen toegankelijk voor masterstudenten Rechtswetenschappelijk Onderzoek en geselecteerde LLM-plus studenten
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Rechtswetenschappelijk Onderzoek 4 semester II verplicht