Toezicht en Rechtshandhaving

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGMBE02306
Vaknaam Toezicht en Rechtshandhaving
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Blok 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Toezicht en Rechtshandhaving
Leerdoelen Doel van het vak is studenten Nederlands Recht, Recht en Bestuur en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met het werk van toezichthouders in de volle breedte. Nevengeschikt leerdoel is dat door de bestudering van de toepasselijke rechtsregels en de wijze waarop zij in de praktijk worden gehanteerd, studenten inzicht verkrijgen in de toenemende verstrengeling van strafrecht en bestuursrecht bij de publiekrechtelijke handhaving.
Omschrijving Het onderwijs is interdisciplinair van karakter in die zin dat naast een bestuurskundige introductie in de verschillende instrumenten die toezichthouders ter beschikking staan ook een bestuursjuridische en strafrechtelijke introductie in het toepasselijke recht en de algemene regels over toezicht en handhaving wordt gegeven. Aandacht wordt aandacht besteed aan het werk van verschillende toezichthouders op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau. Verder wordt aandacht geschonken aan markttoezichthouders zoals de AFM, DNB en OPTA.

Werkwijze: zeven keer 2 uur hoorcollege, met o.m. gastdocenten uit de praktijk (in het verleden o.a. van de Onderwijsinspectie, het Agentschap Telecom en de provincie Noord-Brabant)

Toets: essay tentamen
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok). Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. F. de Vries
Docent(en) prof. mr. dr. F. de Vries
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
syllabus met literatuur, intensief gebruik van Studentportal (Nestor).
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-10 het vak Toezicht en Markt hebben gehaald.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master-Togamaster Nederlands Recht, specialisatie Staats- en Bestuursrecht) - semester II b (OV) 3-8
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 semester II b keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Staats- en Bestuursrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester II b (OV) 3-8
Ma Recht en Bestuur, afst.ri. Juridische Bestuurskunde 4 semester II b (v)
Open Colleges 1 semester II b keuze