Onderzoeksseminaar Publiekrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGMBE02206
Vaknaam Onderzoeksseminaar Publiekrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I (Blok 1 en 2)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Onderzoeksseminaar Publiekrecht
Leerdoelen Nadat u dit seminaar heeft afgerond bent u in staat om onderzoeksvragen te formuleren op het gebied van een actueel publiekrechtelijk onderwerp en bent u in staat om op basis daarvan deelonderzoeken uit te voeren. Daarnaast heeft u uw schrijfvaardigheid ontwikkeld door middel van het schrijven van een wetenschappelijk artikel.
Omschrijving De research master leidt op tot onderzoekers die, vanuit hun eigen rechtsgebied maatschappelijk relevante vraagstukken onderzoeken en daarover rapporteren. In dit seminaar oefenen we deze vaardigheid door een actueel maatschappelijk probleem te onderzoeken vanuit verschillende gezichtspunten, waarbij zowel internationaalrechtelijke, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke vragen aan de orde kunnen komen.

Het specifieke onderwerp van het seminar varieert, al naar gelang de onderzoeksinteresse van de coördinator die de studenten begeleidt. Vragen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: hoe moet de bestuurlijke boete, als bestuursrechtelijk handhavingsinstrument in opkomst, worden gewaardeerd naast bestaande sancties, zoals de strafrechtelijke boete? Hoe zit het eigenlijk met de autonomie en zeggenschap in de overzeese landdelen, zoals Curaçao? Hoe wordt dakloosheid en armoede, uitwassen van de huidige crisis, eigenlijk in het recht benaderd (vergelijk het Spaanse initiatief om uithuiszettingen te verbieden)?

De studenten zullen met de coördinator relevante onderzoeksvragen formuleren en op basis daarvan deelonderzoeken uitvoeren. Die deelonderzoeken kunnen bestaan uit literatuuronderzoek, jurisprudentieonderzoek of een verkennend empirisch onderzoek. Het bijkomende leerdoel is het ontwikkelen van schrijfvaardigheid van de researchmasterstudenten. De studenten schrijven daarom hun bevindingen in de vorm van een wetenschappelijk artikel dat bij voldoende kwaliteit wordt aangeboden aan een (juridisch) tijdschrift.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm seminaar
(14x2 uur seminaar)
Toetsvorm paper
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. A. Tollenaar
Docent(en) Gastdocent(en) ,mr. dr. A. Tollenaar
Entreevoorwaarden
  • Uitsluitend toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de Master Rechtswetenschappelijk Onderzoek.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Rechtswetenschappelijk Onderzoek 4 semester I a.(OV)2-4