Sociale Zekerheidsrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGMBE01006
Vaknaam Sociale Zekerheidsrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Sociale Zekerheidsrecht
Leerdoelen Nadat u dit vak heeft afgerond heeft u diepgaande kennis en grondig inzicht verkregen in het Nederlandse socialezekerheidrecht. Verder heeft u aangetoond dat u over een specifiek onderdeel van het socialezekerheidsrecht een kritische, verdiepende juridische analyse kunt uitvoeren op masterniveau, die u schriftelijk heeft leren communiceren en verdedigen.
Omschrijving Het keuzevak vangt aan met het leggen van een kennisfundament van het Nederlandse socialezekerheidstelsel. Dit gebeurt aan de hand van enkele hoorcolleges. Om het kennisfundament te toetsen wordt al in week drie een MC-tentamen afgenomen, waarvan een deel van de vragen door de cursisten zelf wordt voorbereid en ingeleverd. Vervolgens wordt een aantal colleges verzorgd waarin aandacht wordt besteed aan twee thema’s (die van jaar tot jaar variëren). Het ene thema heeft raakvlakken met het arbeidsrecht, het ander thema met het bestuursrecht. Tijdens de colleges worden gerichte onderzoeksopdrachten uitgezet. Op basis hiervan moeten de studenten alleen of in samenwerking met anderen een paper schrijven. In de laatste bijeenkomsten moeten de papers worden verdedigd. In het keuzevak wordt telkens een bijzonder gastcollege of excursie georganiseerd. Studenten zijn betrokken bij de organisatie.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege
(12x2 uur hoorcolleges, aanwezigheid niet verplicht)
Toetsvorm paper(s), (tussen)toets
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. dr. G.J. Vonk
Docent(en) prof. dr. G.J. Vonk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Pocket SDU Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht, laatste druk (check!) G.J. Vonk
Socialezekerheidsrecht, Boom Juridische Uitgevers, laatste druk (check!)
S. Klosse/ G.J. Vonk
Entreevoorwaarden Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Arbeidsrecht) - semester I b c. (OC) 5-6
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master-Togamaster Nederlands Recht, specialisatie Staats- en Bestuursrecht) - semester I b (OV) 3-8
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Verplichte onderdelen) 4 semester I b verplicht
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  ((jaar 4) Keuzevakken - geadviseerd voor Ondernemingsrecht) - semester I b keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Staats- en Bestuursrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester I b (OV) 3-8
Ma Recht en Bestuur, afst.ri. Juridische Bestuurskunde 4 semester I b (v)SZ 2/3
Open Colleges 1 semester I b keuze