Kies Bewust; jouw beroepsperspectief

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGDOS09
Vaknaam Kies Bewust; jouw beroepsperspectief
Voertaal Nederlands
Periode semester II
Rooster Iedere Kies Bewust bijeenkomst duurt 2 uur. Er zijn bijeenkomsten voor elke afstudeerrichting. In totaal zijn er 12 uren.

Uitgebreide vaknaam Kies Bewust; jouw beroepsperspectief
Leerdoelen
  • Na het kijken van de vlogs over de afstudeerrichtingen en het bijwonen van (een) kies bewust bijeenkomst(en) heb je een beeld van het beroepsperspectief dat bij die afstudeerrichting hoort en heb je inzicht in de inhoud van de afstudeerrichting en de relatie tot samenleving en de arbeidsmarkt
  • Na het bijwonen van één of meerdere kies bewust bijeenkomsten ben jij in staat een weloverwogen keuze voor een bepaalde afstudeerrichting te maken.
  • Je leert de verkregen informatie te koppelen aan wie jij bent, wat jij kunt en wat jij wilt
Omschrijving Premiere van de vlogs over de afstudeerrichtingen in Pathé: wordt later bekend gemaakt.

Bijeenkomsten per richting met docenten en alumni: wordt later bekend gemaakt.


Weet jij het al? Welke afstudeerrichting je straks gaat kiezen? Wordt het Fiscaal recht, Internationaal en Europees recht, IT-recht, Juridische bestuurskunde, Nederlands recht of Notarieel recht? Binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid heb je best veel keuze! Fijn natuurlijk, maar soms ook lastig. Want hoe bepaal je nou welke richting het beste bij jou past? De Kies Bewust Campagne heeft als doel het vergroten van de kennis van het werkveld/beroepsperspectief en de relaties tussen de eerstejaars vakken, de afstudeerrichtingen en het werkveld om daarmee de kans dat jij meteen de juiste afstudeerrichting kiest in relatie tot je loopbaanwensen te vergroten.

Eén van de redenen om te kiezen voor een bepaalde afstudeerrichting, is het beroepsperspectief: wat voor baan kun je ermee krijgen? Tijdens 'Kies bewust, jouw beroepsperspectief!' krijg je heel concreet inzicht in de mogelijkheden. Oud-studenten van onze opleiding komen jou vertellen over het werk dat zij nu doen, hoe dit werk zich verhoudt tot de opleiding en de vakken die je volgt én welke weg zij hebben bewandeld om de baan te krijgen. Een docent van de afstudeerrichting zal de gegeven informatie aanvullen. Natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm
(Interactieve werkcolleges. Iedere Kies Bewust bijeenkomst duurt 2 uur. Er zijn bijeenkomsten voor elke afstudeerrichting. In totaal zijn er 12 uren.)
Toetsvorm
(Is niet van toepassing.)
Vaksoort p-niveau, niet-juridisch
Coördinator Wordt later bekendgemaakt
Docent(en) Wordt later bekendgemaakt
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Vrijwillig: Iets over kiezen: Kiezen is een kunst. Paul Beekers
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Intekenen voor de bijeenkomsten gaat via een aparte intekening in Progress.
Bij het kies bewust project hoort een nestorcourse. Hier vind je informatie over kiezen, de afstudeerrichtingen en de alumni en de vlogs
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 1 semester II keuze
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 1 semester II keuze
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 1 semester II keuze
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 1 semester II keuze
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 1 semester II keuze
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 1 semester II keuze