Strafrecht 2

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGBSR00005
Vaknaam Strafrecht 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (blok 1)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Strafrecht 2
Leerdoelen Het verwerven van grondige kennis van en inzicht in het positieve recht en de grondslagen van een aantal centrale materieel-strafrechtelijke leerstukken, alsmede inzicht in de problemen die zich bij de rechtsvorming omtrent deze leerstukken voordoen. Het kunnen beoordelen van de positiefrechtelijke aspecten van deze centrale leerstukken, het schriftelijk kunnen beantwoorden van (casus)vragen daaromtrent en het in dat kader beoordelen en toepassen van relevante jurisprudentie en literatuur.
Omschrijving In het vak Strafrecht 2 worden de volgende onderwerpen behandeld:
- opzet en schuld
- strafuitsluitingsgronden
- poging en voorbereiding
- daderschap en deelneming

Tijdens het blok worden schriftelijke opdrachten verstrekt. Studenten kunnen daarmee een bonuspunt verdienen voor het tentamen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x2 uur hoorcolleges 7x2 uur werkgroepen.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata Bonuspunt kan worden verdiend met opdrachten.)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator dr. mr. A.A. van Dijk
Docent(en) mr. S.R. Huisman ,mr. G.J. Tieks ,prof. mr. dr. H.D. Wolswijk ,prof. mr. dr. H.D. Wolswijk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Ars Aequi Jurisprudentie strafrecht (vierde editie), 2018 Redactie R.A. Hoving 978-9492-76-619-9 €  34,50
Het materiële strafrecht (Ons Strafrecht, deel 1), Kluwer, 2015, laatste, vijftiende druk G. Knigge & H.D. Wolswijk 9789013085297 ca. €  40,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 2 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 2 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 2 semester I a verplicht
Open Colleges - semester I a keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Nederlands Recht 1 semester I a (v)
Verkorte bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Intern. en Europees Recht - semester I a verplicht