Inleiding Rechtsfilosofie

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGBRF00005
Vaknaam Inleiding Rechtsfilosofie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (blok 2)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inleiding Rechtsfilosofie
Leerdoelen
  • Kennis hebben van verschillende mogelijke concepten van `recht’
  • Kritisch leren nadenken over de verhouding tussen recht, moraal en politiek
  • Herkennen van assumpties die ten grondslag liggen aan normatieve posities
  • Toepassen van abstracte theorieeën op concrete juridische en politieke kwesties
Omschrijving In dit college wordt het recht vanuit een extern filosofisch perspectief onderzocht en geproblematiseerd. De volgende vragen komen daarbij aan de orde:
1. Wat verstaan we onder "recht" en op welke wijze kunnen rechtsregels worden onderscheiden van overige sociale regels?
2. Wat is de taak van de wetgever?
3. Wat doet de rechter en wat zou zijn rol moeten zijn?
4. Wat en waartoe mag de overheid straffen?
5. Op grond van welke criteria kan recht rechtvaardig worden genoemd?
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x2 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen. Bonuspunten in de vorm van opdrachten. Voor diegene die bonusopdrachten doen, aanwezigheid van de werkgroepen verplicht.)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator prof. dr. P.C. Westerman
Docent(en) dr. mr. S.F. Hartkamp , H. Jellema ,prof. dr. P.C. Westerman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Recht als Raadsel: een inleiding in de rechtsfilosofie, Antoine Paris, Zutphen 2012. Pauline Westerman
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 3 semester I b a. (OV)
Open Colleges 1 semester I b keuze