Personen- en Familierecht voor Notariële

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGBPR00204
Vaknaam Personen- en Familierecht voor Notariële
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 4
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Personen- en Familierecht voor Notariëlen (recidivisten)
Leerdoelen De student inzicht te geven in het personen- en familierecht, zoals dat in de maatschappij speelt.
Omschrijving Op het personen- en familierecht in brede zin, een rechtsgebied waarmee iedereen wel eens te maken krijgt, hebben maatschappelijke ontwikkelingen nog steeds veel invloed. Dit blijkt bijvoorbeeld uit recente wetswijzigingen, zoals de Wet openstelling huwelijk voor twee personen van hetzelfde geslacht, en wetsvoorstellen en jurisprudentie. Op het college komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
  • het afstammingsrecht
  • gezag en voogdij
  • het naamrecht
  • samenleven
  • geregistreerd partnerschap
  • huwelijk en echtscheiding
  • curatele, onderbewindstelling en mentorschap
Uren per week 4
Onderwijsvorm zie opmerkingen
(Literatuurvak)
Toetsvorm mondeling
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. J.H.M. ter Haar
Docent(en) mr. J.H.M. ter Haar ,prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Arrestenlijst
Familierecht, een introductie, laatste druk, BJU W.M. Schrama en M.V. Antokolskaia (red.)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor recidivisten ba Notarieel Recht die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Dit literatuurvak is alleen bedoeld voor studenten die dit vak als verplicht onderdeel in hun programma hebben.
Opmerkingen
  • Dit is een literatuurvak, de student kan op individuele basis in overleg met de docent eventueel colleges volgen van het nieuwe vak Personen-, Familie en Erfrecht. Neem voor aanvang van de colleges contact op met de docent/coördinator. Let ook op de aparte vakinschrijving (onder literatuurvakken). Dit vak wordt in studiejaar 2017-2018 voor het laatst aangeboden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type