Burgerlijk Recht 3

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGBPR00105
Vaknaam Burgerlijk Recht 3
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (blok 4)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Burgerlijk Recht 3
Leerdoelen Het leerdoel van het vak Burgerlijk Recht 3 is het completeren van de kennis van onderdelen van het verbintenissenrecht op bachelor niveau. Na afronding van dit vak is de student in staat vraagstukken die de kern van het Nederlandse recht met betrekking tot aansprakelijkheid en schadevergoeding betreffen op te lossen. De student verwerft tevens op 'bachelors-niveau' inzicht in de invloed van Europees en internationaal recht op het aansprakelijkheidsrecht.
Omschrijving In Burgerlijk Recht 3 staan het (buitencontractuele) aansprakelijkheidsrecht en het recht inzake schadevergoeding centraal. Het vak bouwt voort op Burgerlijk Recht 1 en bestaat uit 12 hoorcolleges.

Tijdens de eerste 5 bijeenkomsten komen achtereenvolgens de aansprakelijkheid voor eigen onrechtmatig gedrag (afd. 6.3.1 BW) en de aansprakelijkheid voor personen en zaken (afd. 6.3.2 BW) aan de orde. Een greep uit de onderwerpen: onrechtmatigheid, toerekenbaarheid en relativiteit, aansprakelijkheid voor kinderen, werkgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen.

Tijdens de 4 daaropvolgende bijeenkomsten staat het schadevergoedingsrecht centraal, primair aan de hand van de regeling van de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding (afd. 6.1.10 BW). Onder andere aan bod komen onderwerpen als smartengeld, schrikschade, causaliteit en eigen schuld.

Tijdens de laatste drie bijeenkomsten wordt stilgestaan bij de invloed van Europees en internationaal recht op het aansprakelijkheidsrecht (richtlijnen, PETL, DCFR, EVRM en Europees handvest), aan de overige verbintenissen uit de wet: zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking (titel 6.4 BW) en tot slot aan de overige op art. 6:162 te baseren vorderingen en de afwikkeling van massaschade.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(12x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon
Docent(en) prof. mr. dr. A. Kolder ,prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon ,mr. L.B.A. Tigelaar
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Onrechtmatige daad, Mon. Privaatrecht 4 (achtste druk) Kluwer 2019 A.J. Verheij 9789013146257 ca. €  38,99
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Geadviseerd: Burgerlijk Recht 1
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 3 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 3 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 3 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 3 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 3 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 3 semester II b verplicht
Open Colleges 1 semester II b keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Nederlands Recht 1 semester II b (v)
Verkorte bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Intern. en Europees Recht - semester II b verplicht