Overdrachtsbel vr schakelstudent FEB

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGBFI00805
Vaknaam Overdrachtsbel vr schakelstudent FEB
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (blok 1)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Overdrachtsbelasting voor schakelstudenten FEB
Leerdoelen Het verwerven van grondige kennis en vaardigheden aangaande de overdrachtsbelasting, en de samenloop met de omzetbelasting, op een niveau waarmee men in de fiscale praktijk uit de voeten kan.
Omschrijving Behandeld worden de overdrachtsbelasting en de samenloop met de omzetbelasting. De overdrachtsbelasting beoogt de verkrijging van onroerende zaken te treffen. De techniek en achtergronden van de overdrachtsbelasting zullen aan de orde komen en ook de samenloopbepalingen met de omzetbelasting.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(6x2 uur hoorcolleges (in de weken 5,6 en 7) en 3x2 uur werkgroepen (in de weken 5,6 en 7).)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator drs. D.I. Nicolaij
Docent(en) drs. D.I. Nicolaij
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Pocket Belastingwetten, Kluwer, laatste druk; of Pocket Nederlandse Belastingwetten, SDU, laatste druk. ca. €  20,00
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting, SDU, 26e druk, 2021 J.C. van Straaten ca. €  80,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Uitsluitend bestemd voor pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal Recht voor studenten Ba Economie die de minor Bedrijf en Belastingen hebben gedaan.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor bsc Bedrijfskunde en Eco. en Bedrijfseco. met een minor Bedrijf en Bel.) 1 semester I a verplicht