Inkomstenbelasting voor RB/HBO schakelst

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGBFI00505
Vaknaam Inkomstenbelasting voor RB/HBO schakelst
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (blok 3)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inkomstenbelasting voor RB/HBO schakelstudenten
Leerdoelen Kennis en inzicht
Het verwerven van kennis van en inzicht in een aantal onderdelen van de inkomstenbelasting voor wat betreft:
- het inkomensbegrip van resultaatgenieters (overige werkzaamheden);
- het inkomensbegrip voor periodieke uitkeringen, en de mogelijkheden voor premie-aftrek;
- het inkomensbegrip voor de eigen woning, en de mogelijkheden voor rente-aftrek;
- de doorwerking van het Europese recht.
De inkomstenbelasting van ondernemers (winst) en van grootaandeelhouders (AB) komt niet aan de orde in dit vak.

Vaardigheden en attitude
Het kunnen toepassen en beoordelen van de voor het vak Inkomstenbelasting voor RB/HBO schakelstudenten relevante inkomstenbelastingregels alsmede het schriftelijk kunnen beantwoorden van vragen over voor de inkomstenbelasting relevante onderwerpen.
Omschrijving Bij het vak Inkomstenbelasting voor RB/HBO schakelstudenten staat de Wet inkomstenbelasting 2001 centraal. Een belangrijk deel van het vak is gewijd aan het inkomensbegrip zoals dat geldt voor niet-ondernemers. In dit verband komen aan de orde het inkomen uit buiten onderneming verrichte arbeid, uit periodieke uitkeringen, uit de eigen woning. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de invloed van het Europese recht op de inkomstenbelasting.

Bij het vak Inkomstenbelasting voor RB/HBO schakelstudenten wordt voortgebouwd op de kennis verworven bij het RB en het HBO.

Werkwijze: Hoorcolleges, waarin de stof wordt behandeld; werkcolleges, waarin opdrachten worden behandeld.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(4x4 uur hc en 4x2 uur wg (gedurende collegeweek 2 t/m 5))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator drs. D.I. Nicolaij
Docent(en) drs. D.I. Nicolaij
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
(Geen klapper)
Inkomstenbelasting (Cursus Belastingrecht Studenteneditie) Kluwer, laatste druk. (2021-2022) Albregtse e.a ca. €  75,00
Pocket Belastingwetten, Kluwer, laatste druk; of Wetteksten Verzameling Belastingwetten, SDU, laatste druk. (2022) ca. €  20,00
Entreevoorwaarden
  • Alleen toegankelijk voor doorstromers met een goedgekeurd programma)
  • Geadviseerd: Inleiding Belastingrecht
Opmerkingen De colleges en tentamens zijn gecombineerd met het uitgebreidere vak Inkomstenbelasting
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Register Belastingadviseurs) 1 semester II a verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Saxion Hogeschool) 1 semester II a verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Hanze en Hogeschool Arnhem - opleiding Fiscaal recht/fiscale economie) 1 semester II a verplicht