Omzet- en Overdrachtsbelasting

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGBFI00410
Vaknaam Omzet- en Overdrachtsbelasting
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (blok 1)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Omzet- en Overdrachtsbelasting
Leerdoelen Het verwerven van grondige kennis en vaardigheden aangaande de omzetbelasting, de overdrachtsbelasting, en de samenloop, op een niveau waarmee men in de fiscale praktijk uit de voeten kan. Grondige kennis en vaardigheden worden opgedaan met betrekking tot:
- het karakter van de omzetbelasting als een algemene verbruiksbelasting die de particuliere bestedingen wenst te treffen
- de heffingstechniek die is voorgeschreven in de BTW-richtlijn van de EU en die in Nederland is vormgegeven in de Nederlandse Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968).
- de wisselwerking tussen EU-recht en de nationale omzetbelastingregelgeving.
- de heffing van de overdrachtsbelasting in verband met de verkrijging van onroerende zaken
- de samenloop tussen de heffing van overdrachtsbelasting en omzetbelasting.

Na afronding van het vak bent u in staat om de regels van de Wet OB 1968 en de Wet WBR zelfstandig toe te passen op een concrete casus op gevorderd niveau. U herkent daarbij knelpunten voor beide heffingen en u bent in staat om een casus op het gebied van de omzet- en/of overdrachtsbelasting schriftelijk en op een gemotiveerde manier te beantwoorden.
Omschrijving Het vak behandelt twee belastingen: de omzetbelasting (ofwel: btw) en de overdrachtsbelasting. Er wordt één tentamen afgenomen.
De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting die de particuliere bestedingen wenst te treffen. Aandacht zal vooral worden besteed aan de heffingstechniek die is voorgeschreven in de BTW-richtlijn van de EU en in Nederland is vormgegeven in de Nederlandse Wet op de omzetbelasting 1968. De wisselwerking tussen EU-recht en de nationale regelgeving komt veelvuldig aan de orde.
De overdrachtsbelasting beoogt de verkrijging van onroerende zaken te treffen. De techniek en achtergronden van deze belasting zullen aan de orde komen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de samenloop van deze heffing met de omzetbelasting. Het vak is verplicht voor de fiscaal-economische en de fiscaal-juridische studierichting. Voor de notariële studierichting vormt het een goed aansluitend keuzevak.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(14x2 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator drs. D.I. Nicolaij
Docent(en) drs. D.I. Nicolaij ,prof. mr. dr. R.A. Wolf
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
(Geen klapper)
Pocket Belastingwetten, Kluwer, laatste druk; of Pocket Nederlandse Belastingwetten, SDU, laatste druk. ca. €  20,00
Wegwijs in de BTW, SDU, 16e druk, 2021 A. van Dongen e.a. ca. €  80,00
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting, SDU, 26e druk, 2021 J.C. van Straaten ca. €  80,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 3 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Hanze en Hogeschool Arnhem - opleiding Finance Tax and Advice) 1 semester I a verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Register Belastingadviseurs) 1 semester I a verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor bachelor Bedrijfskunde in de richting Accountancy and Controling) 1 semester I a verplicht