Omzet- en Overdrachtsbelasting

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGBFI00410
Vaknaam Omzet- en Overdrachtsbelasting
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (blok 1)
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Omzet- en Overdrachtsbelasting
Leerdoelen Het verwerven van grondige kennis en vaardigheden aangaande de omzetbelasting, de overdrachtsbelasting, en de samenloop tussen beide heffingen, op een niveau waarmee men in de fiscale praktijk uit de voeten kan.
Omschrijving Het vak behandelt twee belastingen: de omzetbelasting (ofwel: btw) en de overdrachtsbelasting. Er wordt één tentamen afgenomen.
De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting die de particuliere bestedingen wenst te treffen. Aandacht zal vooral worden besteed aan de heffingstechniek die is voorgeschreven in de BTW-richtlijn van de EU en in Nederland is vormgegeven in de Nederlandse Wet op de omzetbelasting 1968. De wisselwerking tussen EU-recht en de nationale regelgeving komt veelvuldig aan de orde.
De overdrachtsbelasting beoogt de verkrijging van onroerende zaken te treffen. De techniek en achtergronden van deze belasting zullen aan de orde komen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de samenloop van deze heffing met de omzetbelasting. Het vak is verplicht voor de fiscaal-economische en de fiscaal-juridische studierichting. Voor de notariële studierichting vormt het een goed aansluitend keuzevak.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(14x2 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. ing. J.L. bij de Leij
Docent(en) mr. ing. J.L. bij de Leij ,prof. mr. dr. R.A. Wolf
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
(Geen klapper)
Pocket Belastingwetten, Kluwer, laatste druk; of Pocket Nederlandse Belastingwetten, SDU, laatste druk. ca. €  20,00
Wegwijs in de BTW, SDU, laatste druk (14e druk, 2017) A. van Dongen e.a. ca. €  62,00
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting, SDU, laatste druk (22e druk, 2017) J.C. van Straaten ca. €  72,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 3 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Register Belastingadviseurs) 1 semester I a verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor BA Accountancy and Control) 1 semester I a verplicht