Fiscale aspecten registergoederen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGBFI00305
Vaknaam Fiscale aspecten registergoederen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (blok 3)
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Fiscale aspecten registergoederen
Leerdoelen Het verwerven van kennis en vaardigheden aangaande de belastingheffing van onroerende zaken. Hierbij worden (delen van) de omzetbelasting, de overdrachtsbelasting, de inkomstenbelasting en de Wet waardering onroerende zaken behandeld op een niveau waarmee men in de notariële praktijk uit de voeten kan.
Omschrijving Behandeld worden de omzetbelasting voor zover deze verschuldigd wordt ter zake van leveringen van onroerende zaken; daarbij worden ook de beperkte (zakelijke) rechten op onroerende zaken, en de diensten (zoals verhuur) van onroerende zaken behandeld. De overdrachtsbelasting - die geheven wordt ter zake van de verkrijging van onroerende zaken - wordt ook behandeld, inclusief de bepalingen die de samenloop tussen omzet- en overdrachtsbelasting regelen. Ook wordt aandacht besteed aan de inkomstenbelasting, met name de eigen woning en de mogelijkheid van rente-aftrek, en aan enige aspecten van de Wet waardering onroerende zaken. Het vak is verplicht voor de notariële studierichting.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. ing. J.L. bij de Leij
Docent(en) mr. ing. J.L. bij de Leij
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen, Kluwer Deventer, laatste druk. L.G.M. Stevens 978 90 13 04322 8 €  95,00
(Geen klapper)
Pocket Belastingwetten, (bijvoorbeeld Kluwer of SDU/Vermande), laatste druk. ca. €  20,00
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting, SDU/Vermande, laatste druk. J.C. van Straaten 90 6476 172 8 €  75,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Verplicht: propedeuse.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 3 semester II a verplicht
Open Colleges 1 semester II a keuze