Belastingrecht 1

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGBFI00010
Vaknaam Belastingrecht 1
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (blok 1)
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Belastingrecht 1
Leerdoelen Na afronding van het vak Belastingrecht 1 heeft u inzicht in de beginselen van het Nederlandse belastingrecht. U beschikt over kennis van:
• de hoofdlijnen van de belangrijkste Nederlandse materiële heffingswetten (met betrekking tot de inkomstenbelasting, loonbelasting, omzet- en overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting en schenkbelasting) en het formeel Belastingrecht; en
• de samenhang tussen deze wetten en rechtsgebieden.
U bent in staat om de regels van de verschillende wetten toe te passen op een concrete casus op basaal niveau.
Omschrijving De cursus wordt gegeven in de vorm van een practicum ondersteund door hoorcolleges. Aanwezigheid bij de werkcolleges en actieve deelname daaraan zijn verplicht. Dit zijn de practicumverplichtingen. De cursus wordt afgesloten met een essay tentamen.
Het is mogelijk een bonus van 0,5 punt bij het tentamen te verdienen. Dit kan door, naast de overige practicumverplichtingen (zie hiervóór) een schriftelijke opdracht (toets in tentamenopstelling) te maken. Studenten die deel willen nemen aan de bonusregeling dienen zich daarvoor aan het begin van de collegeperiode in te schrijven op de eerste werkgroepbijeenkomst.

Aandacht wordt in ieder geval besteed aan de volgende onderwerpen:
- formeel belastingrecht en invordering
- loonbelasting
- omzetbelasting
- inkomstenbelasting, zowel voor particulieren als in de winstsfeer
- vennootschapsbelasting
- internationaal belastingrecht
- erf- en schenkbelasting
Uren per week 8
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x4 uur hoorcolleges en 1x2 + 6x4uur werkgroepen, optionele bonustoets in wk 5. Aanwezigheid alle werkgroepen verplicht (niet afhankelijk van bonus)!!)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen), toets
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. M.G. de Weerdt-de Jong
Docent(en) mr. R.P.C. Adema ,mr. ing. J.L. bij de Leij ,prof. dr. J.N. Bouwman ,mr. M.G. de Weerdt-de Jong ,mr. W. Grooten ,mr. H. Halma ,mr. drs. A. Heidekamp ,mr. N.J. Schutte
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Belastingrecht voor bachelors en masters Aarts e.a. 9789463171205 €  50,00
Pocket Belastingwetten (laatste druk), gratis verkrijgbaar bij lidmaatschap GFE of via belastingadvieskantoren, zie nadere informatie Nestor.
Syllabus Belastingrecht I, (digitaal beschikbaar via Studentportal (Nestor)).
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Verplicht: propedeuse
Opmerkingen Syllabus is alleen digitaal beschikbaar (via Studentportal (Nestor)).

Het is mogelijk een bonus van 0,5 punt bij het tentamen te verdienen. Zie de tekst bij omschrijving.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 2 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 3 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze