Studentenrechtbank

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGBAR40110
Vaknaam Studentenrechtbank
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Blok 2-3-4 en hoorcollege en bespreking schrijfplan in blok 2 (Intekening Progress voorafgaand aan Blok 1- eind augustus))
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Studentenrechtbank
Leerdoelen Dit bachenlorafsluitende vak beoogt (a) de schrijf- en communicatievaardigheden te verbeteren (b) onderzoeksvaardigheden te verdiepen en (c) bij te dragen aan de academische vorming.
Studenten beschikken na deze cursus over vaardigheden waarmee ze door hen zelf opgedane kennis zowel mondeling als schriftelijk op heldere wijze weten te over te brengen.
Omschrijving Voor dit bachelorafsluitende vak met zeven verplichte onderdelen (zie hieronder) dient de student drie individuele schriftelijke stukken te vervaardigen en een presentatie te houden op een eindzitting.
In blok 2 krijgen de deelnemers, in groepjes van drie, een zaak toegewezen. De eerste schriftelijke opdracht behelst het schrijven van een wetenschappelijk essay over de rechtsvragen uit de toegewezen casus. Voorafgaand aan het inleveren van dit essay moet aan de docent een schrijfplan worden gestuurd. Dit plan wordt door de docent van commentaar voorzien.
In blok 3 wordt een pleitnota of vonnis (tweede schriftelijke stuk) alsmede een nieuwe casus en casusoplossing (derde schriftelijke stuk) geschreven en besproken.
Bij elk van de drie schriftelijke stukken geldt dat er telkens een eerste (concept-)versie wordt ingeleverd, waarop de docent feedback verstrekt. Deze feedback dient te worden verwerkt in de eindversie van het stuk.
In blok 4 wordt gepresenteerd op een openbare rechtszitting. Voorafgaand krijgen de deelnemers gedurende vier weken communicatietraining. Een jury (rechter of officier van justitie, advocaat, communicatietrainer en docent/begeleider) beoordeelt de presentatie ter zitting.
Zie Nestor/studentportal voor de precieze data.
Omdat de Studentenrechtbank het bachelorafsluitende vak is, gelden er bijzondere regels over onder meer de aanwezigheid, becijfering en roostering. In het Onderwijs- en ExamenReglement staat dat de Studentenrechtbank uit de volgende onderdelen bestaat:
1. Inleidend hoorcollege
2. Schrijfplan van het eerste schriftelijke onderdeel
3. Eerste schriftelijke onderdeel (wetenschappelijk essay + wetensch. casusoplossing)
4. Tweede schriftelijke onderdeel (gedingstuk)
5. Derde schriftelijke onderdeel (ontwerp casus + wetenschappelijke casusoplossing)
6. Communicatietrainingen
7. Eindzitting
Voor een voldoende resultaat dient een student aan alle zeven onderdelen deel te nemen. Het vak kent geen vervangend tentamen dan wel vervangende opdrachten.
Indien een student aan één van de zeven onderdelen niet heeft deelgenomen, wordt de student uitgesloten van verdere deelname. De onderdelen waaraan de student wel heeft deelgenomen vervallen. Als resultaat voor het vak wordt dan ‘onvoldoende’ geboekt.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, praktisch vak
(Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm paper(s), presentatie(s)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. A.J. Wierenga
Docent(en) mr. A.J. Wierenga
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De Studentenrechtbank (beschikbaar op Nestor)
Leidraad voor juridische auteurs, Deventer, Kluwer, laatste druk; online beschikbaar
Entreevoorwaarden De Studentenrechtbank is een verplicht vak in de bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichtingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, IT-Recht en Europees- en Internationaal Recht. Aan de Studentenrechtbank kan worden deelgenomen als een student op 12 augustus direct voorafgaand aan de intekening, tenminste 90 ec, inclusief alle propedeuse-onderdelen, in Progress geregistreerd heeft staan. Voor studenten in de verkorte bachelor betekent dit dat alle propedeuse-onderdelen van zowel de bachelor International and European Law als de propedeuse-onderdelen uit de verkorte bachelor moeten zijn behaald.
Opmerkingen
  • Intekening is bindend. Indien een ingeschreven student niet deelneemt aan één of meer van de verplichte onderdelen van het vak, wordt als resultaat ‘onvoldoende’ geboekt (zie art. 14 OER).
  • Indien een student de studentenrechtbank met een onvoldoende resultaat afsluit, kan de coördinator van het vak met het oog op de bescherming van het groepsproces besluiten dat een student bij een volgende inschrijving voor de studentenrechtbank in een individueel traject wordt geplaatst, met een casus naar keuze van de coördinator.
  • Voor vragen over dit vak: studentenrechtbank@rug.nl. 050-3636667
  • Voor vragen over de communicatietrainingen: studentenrechtbank@rug.nl.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 3 semester II verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 3 semester II verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 3 semester II verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 3 semester II verplicht
Verkorte bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Intern. en Europees Recht - semester II verplicht