Penologie voor niet-juristen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGASR70405
Vaknaam Penologie voor niet-juristen
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Penologie voor niet-juristen
Leerdoelen Inzicht geven in de grondslagen en doelen van straffen en maatregelen, het maatschappelijk krachtenveld waarin ze vorm krijgen en de gewenste en ongewenste effecten die ermee worden bereikt. De ontwikkeling en toepassing van straffen wordt behandeld vanuit een interdisciplinair en internationaal perspectief.
Omschrijving Aan de orde komen de doelen en grondslagen van straf, de gewenste en ongewenste effecten en de (betrouwbaarheid van de) wijze waarop die kunnen worden gemeten. Ook de organisatie van straffen door reclassering en gevangeniswezen en de beleving van straf door gestraften en uitvoerend werkers worden behandeld. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de gevangenisstraf, maar ook de tbs, taakstraffen en gedragsvoorwaarden komen aan de orde. Hoorcolleges worden afgewisseld met werkgroepen waarin studenten de resultaten van hun papers presenteren. Een bezoek aan een penitentiaire inrichting maakt deel uit van het programma.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort extern, b-niveau, niet-juridisch
Coördinator prof. dr. M. Boone
Docent(en) Nog niet bekend
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Halve lucht, 2011,
Balans (De Bezige Bij)
Heleen de Waal 9789460033278
Reader
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is niet toegankelijk voor rechtenstudenten.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-12 het vak Penologie hebben gehaald.
Opmerkingen Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer, zie Kennisbank Rechten onder het kopje 'Informatie voor niet-rechtenstudenten'.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Minor Misdaad en Straf 3 semester I b keuze