IT-Recht voor niet-juristen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGARI70210
Vaknaam IT-Recht voor niet-juristen
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam IT-Recht voor niet-juristen
Leerdoelen Na afronding van dit vak kan de student:

- De belangrijkste rechtsvragen binnen het IT- en internetrecht benoemen en beschrijven;
- De juridische knelpunten binnen een IT-vraagstuk onderkennen en op elementair niveau analyseren;
- De invloed van het juridische kader op hun latere werkzaamheden inschatten.
Omschrijving Het vak "IT-Recht voor niet-juristen" heeft als doel om studenten kennis te laten maken met de belangrijkste thema’s binnen het IT-recht. Met het groeiende economisch belang van de ICT worden de juridische aspecten van zaken als elektronische handel, automatiseringscontracten, intellectuele eigendom van software en content, computercriminaliteit en beveiliging belangrijker voor alle beroepsgroepen.

"IT-Recht voor niet-juristen" wordt als een Algemeen Vormend Vak (AVV) aangeboden aan alle niet-rechtenstudenten.

Onder andere komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Telecommunicatierecht;
- E-commerce;
- Intellectueel eigendomsrecht;
- IT-contracten;
- Digitale overheid;
- Privacy en persoonsgegevensbescherming.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm open boek, schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort alleen extern
Coördinator mr. dr. M.H. Paapst
Docent(en) mr. dr. M.H. Paapst
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Eventueel aanvullende literatuur kan in de eerste drie weken van het vak nog worden voorgeschreven. ca. €  25,00
IT-recht (2018) A.M. Klingenberg, E.D.C. Neppelenbroek en T. van Zuijlen 9789462905634 ca. €  29,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor een minor rechten of voor studenten die minimaal 45 ECTS hebben behaald in een andere WO-bachelor. Het vak is niet toegankelijk voor rechtenstudenten.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1/9/2018 het vak informaticarecht voor niet-juristen (RGARI70110) hebben afgelegd.
Opmerkingen Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer, zie [Kennisbank Rechten onder het kopje 'Informatie voor niet-rechtenstudenten'.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Artificial Intelligence  (Keuzevakken) 3 semester I b keuze
Minor Recht  ( Minor Recht - 30 EC) 3 semester I b keuze
Open Colleges 1 semester I b keuze