Gelijke monniken, gelijke kappen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGARF90106
Vaknaam Gelijke monniken, gelijke kappen
Niveau(s) bachelor, master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Gelijke monniken, gelijke kappen (wordt niet aangeboden in jaar 20/21)
Leerdoelen Gelijke monniken, gelijke kappen
Leerdoelen
Na afronding van het vak Gelijke monniken, gelijke kappen heeft u kennis van en inzicht in:
  • de aard en werking van het gelijkheidsbeginsel;
  • de betekenis van het gelijkheidsbeginsel vanuit een juridisch, rechtsfilosofisch, rechtssociologisch, politicologisch en ethisch perspectief; en
  • de belangrijkste kenmerken van, en verschillen tussen, deze wetenschappelijke perspectieven op het gelijkheidsbeginsel.

U bent in staat om de voorgeschreven literatuur zelfstandig en kritisch te beoordelen, en u bent in staat om de literatuur toe te passen in een eenvoudige casus.
Omschrijving Sinds 1983 wordt het gelijkheidsbeginsel vergezeld van een uitdrukkelijk verbod tot discriminatie. In dit vak wordt het beginsel nader onder de loep genomen en vanuit verschillende gezichtspunten geanalyseerd. Vanuit rechtsfilosofisch perspectief wordt de vraag gesteld naar het verband tussen gelijkheid en rechtvaardigheid. Wordt rechtvaardigheid niet veeleer gediend door rekening te houden met de verschillen tussen bijzondere gevallen? Vanuit sociologisch perspectief wordt de vraag gesteld naar de maatschappelijke werking van het beginsel en de manier waarop het wordt geimplementeerd, terwijl vanuit politicologisch perspectief het gelijkheidsbeginsel wordt geanalyseerd als inzet van politieke processen.

Werkwijze
De verschillende perspectieven worden behandeld door verschillende docenten. Tentamen in de vorm van een paper van beperkte omvang.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur interactieve hoorcolleges.)
Toetsvorm take home tentamen
Vaksoort m4-niveau, juridisch
Coördinator prof. dr. P.C. Westerman
Docent(en) dr. mr. A.J.J. de Hoogh ,prof. dr. G.P. Mifsud Bonnici ,prof. dr. P.C. Westerman ,dr. N.E.H.M. Zeegers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 3 semester I a keuze
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 semester I a keuze
Open Colleges 1 semester I a keuze