Echtscheidingsrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGAPR90206
Vaknaam Echtscheidingsrecht
Niveau(s) bachelor, master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Echtscheidingsrecht
Leerdoelen Na afronding van het vak echtscheidingsrecht heeft u kennis van en inzicht in het echtscheidingsrecht in brede zin, waaronder begrepen echtscheidingsprocesrecht, alimentatierecht, relatievermogensrecht, ouderlijk gezag, internationaal privaatrecht en fiscale aspecten. U kunt regels met betrekking tot verschillende gebieden van het echtscheidingsrecht toepassen en beoordelen en schriftelijke vragen ter zake van deze rechtsgebieden beantwoorden, onder andere aan de hand van casusposities.
Omschrijving Er wordt aandacht geschonken aan het scheidingsprocesrecht, de rechtsmiddelen, de voorlopige en nevenvoorzieningen,het alimentatierecht en -rekenen, de regeling van het gezag over de kinderen en de vermogensrechtelijke aspecten van de echtscheiding. Ook internationaal privaatrechtelijke aspecten van echtscheiding, alsmede fiscaalrechtelijke aspecten komen aan de orde.

Werkwijze:
Het vak wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(12x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Tentamendata)
Vaksoort m4-niveau, juridisch
Coördinator mr. J.H.M. ter Haar
Docent(en) prof. mr. dr. W. Burgerhart ,prof. mr. F. Ibili ,mr. J.H.M. ter Haar
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Handleiding bij scheiding (Kluwer, laatste druk, boek wordt voorgeschreven middels studenteneditie) mr. J.A.M.P. Keijser
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 3 semester II a keuze
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 semester II a keuze
Open Colleges 1 semester II a keuze