Privaatrecht voor niet-juristen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGAPR70205
Vaknaam Privaatrecht voor niet-juristen
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Privaatrecht voor niet-juristen
Leerdoelen Na afronding van het vak 'Privaatrecht voor niet-juristen' heeft u kennis van en inzicht in diverse centrale leerstukken van het Nederlandse privaatrecht. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het aansprakelijkheidsrecht, verbintenissenrecht, goederenrecht, personen- en familierecht en het procesrecht. U raakt vertrouwd met belangrijke beginselen van deze verschillende rechtsgebieden en bent in staat zelfstandig de relevante rechtsregels toe te passen op concrete juridische casus.
Omschrijving Privaatrecht is het recht tussen burgers onderling. Het vak bouwt voort op Inleiding Recht voor niet-juristen. Iedereen komt in het dagelijks leven op uiteenlopende wijze in aanraking met het privaatrecht. In een collegecyclus van 6 weken passeert in feite het leven van elke dag, en de rol van het privaatrecht daarin, de revue.
Kan ik zonder toestemming van mijn echtgenoot met geleend geld gaan beleggen (DEXIA) of een bedrijf kopen? Delen al mijn kinderen op gelijke wijze in mijn nalatenschap? Mag ik mijn (oudste) zoon bevoordelen? Waaraan ben ik gebonden als ik per e-mail een abonnement voor een mobiele telefoon afsluit? En als ik in een te enthousiaste bui een huis koop, kan ik dan nog terug? En wat als de grond vervuild blijkt te zijn, of de garage vijftien centimeter over de grens blijkt te zijn gebouwd?
Op het gebied van letselschade geeft het leven tal van treurigheden te zien: heb ik als ouder een claim jegens de dronken automobilist die voor mijn ogen mijn kind doodrijdt? En tegen ZOO BV als een Bokito mij onverwacht aanvalt?
Kortom, relevante vragen van alledag worden in een juridisch kader geplaatst. Na afloop van dit vak heeft u inzicht in belangrijke privaatrechtelijk leerstukken en het vermogen om de daarmee samenhangende juridische vraagstukken te beoordelen. U leest de krant anders, beslist!
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort alleen extern
Coördinator mr. M.T.P. van Dijken
Docent(en) mr. N. Mirzojan ,mr. M.T.P. van Dijken ,prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Niet-geannoteerde wettenbundel met daarin in ieder geval het BW, de Faillissementswet en Burgerlijke Rechtsvordering
Personen- en familierecht & Erfrecht in een notendop J.H.M. Ter Haar & W.D. Kolkman 9789462494640 ca. €  30,00
Zwaartepunten van het vermogensrecht W.H.M. Reehuis 9789013148596 ca. €  53,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor een minor rechten, een pre-master rechten of voor studenten die minimaal 45 ECTS hebben behaald in een andere WO-bachelor, mits de collegecapaciteit het toelaat.
Opmerkingen Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer, zie Kennisbank Rechten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (minor Bedrijf en Belastingen) 3 semester I b verplicht
BSc Econometrics and Operations Research/EOR  (minor Bedrijf en Belastingen) 3 semester I b verplicht
BSc Economics and Business Economics/E&BE  (minor Bedrijf en Belastingen) 3 semester I b verplicht
Minor Recht  ( Minor Recht - 30 EC) 3 semester I b Keuze-b
Open Colleges - semester I b keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Hanze en Hogeschool Arnhem - opleiding Finance Tax and Advice) 1 semester I b verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Saxion Hogeschool) 1 semester I b verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor bachelor Bedrijfskunde in de richting Accountancy and Controling) 1 semester I b verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor NHL/Stenden) 1 semester I b verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Recht en Bestuur - semester I b i.o